Prof. zw. Krzysztof Trusz

Absolwent Wydziały Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył w 1984 r. Od 1987 roku pracuje na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni. Obecnie prowadzi Pracownię Struktur Wizualnych. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i projektowaniem graficznym. Brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą.