Katedra Multimediów


Kierownik Katedry

Dr hab. Piotr Welk


Pracownia Podstaw Fotografii dla studentów I-II roku

Pracownia Animacji dla studentów III-V roku

Pracownia Multimedialnej Kreacji Artystycznej dla studentów III-V roku

Pracownia Technik Komputerowych dla studentów I-IV roku

  • Dr hab. Piotr Welk

Warsztaty Komputerowe dla studentów I roku

  • Mgr Paulina Buźniak