Międzywydziałowa Pracownia Multimedialnej Kreacji Artystycznej (dyplomująca) dla studentów III-V roku


PROF. WIKTOR JĘDRZEJEC


 Historia Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej

2000 
Prof. Stanisław Wieczorek wraz z Prof. Andrzejem Trybułą z Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina opracował projekt programu kształcenia nowej specjalizacji w Międzyuczelnianej Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej 

2001
W październiku Prof. Stanisław Wieczorek przejął prowadzenie Pracowni Grafiki Przestrzennej i Multimediów, która następnie została przekształcona w dyplomującą Pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej.  Asystentami zostają Piotr Welk i Paweł Miszewski

2010 
Asystentem zostaje Jakub Wróblewski 

2011
Pracownię zaczyna prowadzić Prof.Wiktor Jędrzejec

Zajęcia są prowadzone metodą wykładów, zadań indywidualnych korekt oraz okresowych i zaliczeniowych przeglądów. Studenci dodatkowo są zobowiązani do uczęszczania na specjalistyczne zajęcia:

 • Rejestracja Obrazu / dr Piotr Welk 
 • Interpretacja tekstu / mgr Samanta Janas
 • Studio Greenbox / ul. Spokojna 15 / Robert Jarczewski
 • Zajęcia w ramach Międzyuczelnianej Specjalizacji Multimedia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Każde zadanie jest poprzedzone wykładem, omówione w grupie studentów i podlega obowiązkowym korektom. Ważną rolę dydaktyczną i dyscyplinującą odgrywają okresowe i zaliczeniowe przeglądy. Prezentowane prace są omawiane i dyskutowane. Przeglądy są otwarte dla wszystkich chętnych.
Celem kształcenia jest wykonanie pracy dyplomowej, która będzie spełniać warunki samoistnego dzieła artystycznego. Zrealizowana zgodnie z obowiązującymi normami technologicznymi i technicznymi. Praca dyplomowa winna stać się swoistą legitymacją, przepustką do podejmowania twórczych, samodzielnych zadań po opuszczeniu uczelni we współczesnym świecie. 
Student w czasie studiów winien poznać prawa i zasady, jakie obowiązują w świecie mediów, zasadami przygotowania scenariusza, storyboardu, umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym, kamerą filmową, animacją, programami komputerowymi, montażu obrazu i dźwięku. Przeprowadzenia wywiadu, nakręcenia reportażu i samodzielnego zmontowania materiału tak, aby spełniał wymogi emisji.
Ważnym składnikiem kształcenia są tematy zespołowe, które uczą i kształtują umiejętność pracy w zespole. Treściami kształcenia jest zwrócenie uwagi na społeczną rolę artysty i jego obowiązki w społeczności, w której żyję. Kładziemy nacisk na uwrażliwienie studenta na problemy innych ludzi, na problemy drugiego człowieka. Chcemy zainteresować studentów polskim dziedzictwem kulturowym, dorobkiem kultury śródziemnomorskiej i problemami współczesnej cywilizacji. Popieramy te zadania, które służą budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Forma kształcenia

Indywidualny kontakt ze studentem i sprawiedliwa ocena pracy studenta – to daje najlepszy rezultat.

Kryteria oceny

Według ważności: terminowość, wyobraźnia, kreatywność, rzetelność rzemiosło.

Zadania na semestr zimowy  / Rok akademicki 2015/2016

III rok
Wizytówka

 • forma audiowizualna
 • zadanie polega na zaprezentowaniu autorskiej strategii artystycznej, swojego myślenia plastycznego w czasie nie dłuższym niż jedna minuta

Rytm

 • zadanie wieloetapowe
 • zarejestrowanie dźwięku zaobserwowanego rytmu
 • wyczyszczenie pliku dźwiękowego, przygotowanie wersji emisyjnej
 • studenci wymieniają się plikami
 • do wylosowanego pliku każdy ze studentów tworzy autorski wersję wizualizacji rytmu

Manifest

 • autorska wersja własnego dossier artystycznego 

IV rok
Interpretacja tekstu

 • wybór tekstu literackiego
 • opracowanie sposobu adaptacji tekstu
 • określenie środków plastycznych / storyboard / shootingboard
 • praca z aktorem

SymphONy

 • stworzeniu interpretacji dźwiękowej konkretnego miejsca
 • dźwięk może określać przestrzeń, dopowiadać ją, negować
 • istotne są zależności między architekturą przestrzeni, a charakterem i formą warstwy audio.

V rok
Dyplom

 • zadanie indywidualne związane z dyplomem.