Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Grafiki


PROF. WIKTOR JĘDRZEJEC


DR JAKUB WRÓBLEWSKI


 Historia Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej

2000 
Prof. Stanisław Wieczorek wraz z Prof. Andrzejem Trybułą z Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina opracował projekt programu kształcenia nowej specjalizacji w Międzyuczelnianej Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej 

2001
W październiku Prof. Stanisław Wieczorek przejął prowadzenie Pracowni Grafiki Przestrzennej i Multimediów, która następnie została przekształcona w dyplomującą Pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej.  Asystentami zostają Piotr Welk i Paweł Miszewski

2010 
Asystentem zostaje Jakub Wróblewski 

2011
Pracownię zaczyna prowadzić Prof.Wiktor Jędrzejec

Zajęcia są prowadzone metodą wykładów, zadań indywidualnych korekt oraz okresowych i zaliczeniowych przeglądów. Studenci dodatkowo są zobowiązani do uczęszczania na specjalistyczne zajęcia:

Każde zadanie jest poprzedzone wykładem, omówione w grupie studentów i podlega obowiązkowym korektom. Ważną rolę dydaktyczną i dyscyplinującą odgrywają okresowe i zaliczeniowe przeglądy. Prezentowane prace są omawiane i dyskutowane. Przeglądy są otwarte dla wszystkich chętnych.
Celem kształcenia jest wykonanie pracy dyplomowej, która będzie spełniać warunki samoistnego dzieła artystycznego. Zrealizowana zgodnie z obowiązującymi normami technologicznymi i technicznymi. Praca dyplomowa winna stać się swoistą legitymacją, przepustką do podejmowania twórczych, samodzielnych zadań po opuszczeniu uczelni we współczesnym świecie. 
Student w czasie studiów winien poznać prawa i zasady, jakie obowiązują w świecie mediów, zasadami przygotowania scenariusza, storyboardu, umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym, kamerą filmową, animacją, programami komputerowymi, montażu obrazu i dźwięku. Przeprowadzenia wywiadu, nakręcenia reportażu i samodzielnego zmontowania materiału tak, aby spełniał wymogi emisji.
Ważnym składnikiem kształcenia są tematy zespołowe, które uczą i kształtują umiejętność pracy w zespole. Treściami kształcenia jest zwrócenie uwagi na społeczną rolę artysty i jego obowiązki w społeczności, w której żyję. Kładziemy nacisk na uwrażliwienie studenta na problemy innych ludzi, na problemy drugiego człowieka. Chcemy zainteresować studentów polskim dziedzictwem kulturowym, dorobkiem kultury śródziemnomorskiej i problemami współczesnej cywilizacji. Popieramy te zadania, które służą budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Forma kształcenia

Indywidualny kontakt ze studentem i sprawiedliwa ocena pracy studenta – to daje najlepszy rezultat.

Kryteria oceny

Według ważności: terminowość, wyobraźnia, kreatywność, rzetelność rzemiosło.

Zadania na semestr zimowy  / Rok akademicki 2015/2016

III rok
Wizytówka

Rytm

Manifest

IV rok
Interpretacja tekstu

SymphONy

V rok
Dyplom


   

Wydarzenia

Więcej