Prof. zw. Wiktor Jędrzejec

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1981-1986, dyplom uzyskał w pracowni prof. Macieja Urbańca. Aneksy do dyplomu w pracowni prof. Janusza Przybylskiego z malarstwa i grafiki warsztatowej prof. Haliny Chrostowskiej-Piotrowicz. Po studiach podjął pracę pedagogiczną jako asystent w Pracowni Kompleksowego Projektowania Reklamy prof. T. Jodłowskiego na macierzystym wydziale. Następnie, w latach 1995-1999 pracował jako adiunkt w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Waldemara Świerzego. Od 1999 pełnił funkcję kierownika studiów wieczorowych Wydziału Grafiki, gdzie prowadził Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn oraz, od 2004, Pracownię Podstaw Projektowania Książki. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Grafiki. Od 2005 do 2009 roku był prorektorem ASP w Warszawie. Od  2010 roku profesor zwyczajny w Miedzyuczelnianej Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Już od 7 lat pełni funkcję Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Współpracował z Telewizją Polską jako asystent scenografa 1997 roku i jako redaktor programowy cyklicznych programów o sztuce: Magazym multimedialny, Sztuka animacji, Obraz i dźwięk.
Współpracownik wielu wydawnictw, poza PIW-em gdzie przepracował 26 lat jako grafik, współpracował również z innymi wydawnictwami takimi jak: PWRiL, Andy Grafik, Epoka, Wydawnictwo MON, Oskar, T.W. Nowel, Editions Spotkania, Twój Styl, Rytm, Artvitae.
Projektował również materiały reklamowe dla PSP, Varimex, Cepelii, Top Artu i Węgierskiego Instytutu Kultury.
Grafik w wielu czasopismach, m. in. Life Video, Społeczeństwo Otwarte, Żyjmy Dłużej, Gazecie Lekarskiej oraz Art. & Business. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. 

Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą, m. in. IX Biennale Sztuki, Valpariso, Chile 1989, Wobec wartości, Katowiece 1990, I Biennale Grafiki Polskiej, Katowice 1991, „Aus der asche gelesen”, StadtCastrop – Rauxel-Rathaus oraz Rathaus-Bunde, Niemcy 1995, Człowiek, Galeria Aula Warszawa 2000, Galeria Oranżeria Pałac PAN w Jabłonnej 2011, Rondo Sztuki Katowice 2014, Trafostacja sztuki Szczecin 2015. Zajmuje się grafiką użytkową, warsztatową, rysunkiem i malarstwem.