Pracownia Podstaw Fotografii dla studentów I-II roku


DR HAB. KRZYSZTOF JABŁONOWSKI


DR MARIUSZ FILIPOWICZ


LABORANCI: MGR PAULINA MIROWSKA, MGR KACPER BARTCZAK


  • Zajęcia prowadzone są na studiach dziennych oraz wieczorowych dla studentów roku pierwszego i drugiego.
  • Studenci realizują ćwiczenia praktyczne.
  • Kryterium oceny: kreatywność, wkład intelektualny, oryginalność wypowiedzi artystycznej, jakość techniczna realizowanych prac.

Fotografia pełni jedną z ważniejszych ról w rozwoju współczesnej kultury. Żyjemy w czasach multimediów. Trudno jest dzisiaj znaleźć artystę który nie używa aparatu fotograficznego. Fotografia w tej pogoni za oryginalnością wypowiedzi odgrywa kluczową rolę. Dlatego główną powinnością mojej pracowni jest zapoznanie studentów z wszelkimi aspektami tego medium. W trakcie roku akademickiego studenci wykonują serię ćwiczeń które stanowią podstawę do realizacji zadań głównych. Podczas zajęć dokonywana jest szczegółowa analiza zdjęć, pokazywane są przykłady umiejętnego wykorzystania światła zastanego oraz odbywają się ćwiczenia w studiu fotograficznym. Prowadzone są indywidualne korekty podczas których oprócz strony merytorycznej rozwiązywane są bieżące problemy techniczne. Studenci uczą się obsługi standartowych narzędzi w studiu i w ciemni fotograficznej która jest doskonałym miejscem do przeprowadzania eksperymentów. Wszechobecność obrazów cyfrowych w życiu codziennym skutkuje większym zainteresowaniem najprostszymi środkami wyrazu tj. fotografia non-camerowa, solarigrafia, fotografia otworkowa itp. W ostatnich latach można zaobserwować także duże zainteresowanie technikami dziewietnastowiecznymi, zwanymi potocznie szlachetnymi. Pracownia organizuje dodatkowe warsztaty na których wykonywane są zdjęcia w technikach tj. guma dwuchromianowa, cyjanotypia, odbitki solne, kolodion, itp.