Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Grafiki

Warsztaty Komputerowe dla studentów I roku

MGR PAULINA BUŹNIAK