Pracownia Liternictwa dla studentów I-II roku


DR PAWEŁ OSIAŁ


DR AGNIESZKA CIEŚLIKOWSKA


Pracownia liternictwa przeznaczona jest dla studentów I i II-go roku Wydziału Grafiki.

Cele przedmiotu:
Zrozumieć literę by mądrze ją stosować, aranżować, komponować. Rozwijać twórczą wyobraźnię. Wyrabiać wrażliwość na kształty i proporcje. Nauczyć koncentracji, cierpliwości oraz precyzji w posługiwaniu się narzędziami potrzebnymi do projektowania.

W trakcie zajęć podejmowane są różne zagadnienia związane z liternictwem. 

  • Problemy ogólnoplastyczne takie jak: logika kompozycji, równowaga kompozycyjna, wzajemne relacje poszczególnych elementów kompozycji, a także zagadnienia rytmu, kontrastu, akcentu itp. pozwalające na samodzielne tworzenie zamierzonych kompozycji.
  • Tematyka dotycząca projektowania litery: konstrukcja litery, budowa litery klasycznej, historia litery, ewolucja obrazu litery na przestrzeni wieków i czynniki wpływające na zmianę jej kształtu. 
  • Zasady budowy litery i układów literniczych: proporcje, światło, rytm znaków tekstu. 
  • Tworzenie zbiorów znaków o wspólnych cechach.
  • Funkcja litery oraz jej relacja względem treści. Kształtowanie umiejętności tworzenia kompozycji literniczych o określonym celu i nastroju.
  • Poszukiwanie nowych możliwości oddziaływania litery w grafice projektowej. Projektowanie alfabetów oraz charakterystycznych układów literniczych.

Zajęcia odbywają się w formie korekt indywidualnych pozwalających na bliższe poznanie zamysłu studenta i szczegółowe wyjaśnienie problemów związanych z realizacją zadań, korekt wspólnych oraz wykładów.