Dr Agnieszka Cieślikowska

Urodziła sie w roku 1971. W latach 1995-2000 studiowała na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. W roku 2000 uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Graficznego pod kierunkiem prof. Mieczysława Wasilewskiego. Aneks do dyplomu w Pracowni Rysunku prof. Henryka Gostyńskiego. 

W roku 2000 rozpoczęła pracę na macierzystym wydziale jako asystent stażysta w Pracowni Liternictwa prof. Andrzeja Nowaczyka. Od roku 2004 jest asystentem mianowanym w tejże pracowni. Od roku 2010 pracuje także jako asystent w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Andrzeja Nowaczyka na niestacjonarnych studiach magisterskich.

Uprawiane dyscypliny artystyczne to projektowanie graficzne, ilustracja książkowa i plakat. Współpraca z wydawnictwami zajmującymi się książką dziecięcą, a w szczególności książką edukacyjną (m. in. Agencja Edytorska EZOP, Wydawnictwo Nowa Era, WSiP). Projekty dla instytucji kultury (Teatr Lalka, ASSITEJ Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży), a także dla Rzecznika Praw Dziecka.

W roku 1998 Stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce.
W Konkursie PTWK „Najpiękniejsze Książki” (2004 r.) wyróżnienie za opracowanie graficzne książki Bromba i inni (po latach także) Macieja Wojtyszki (Agencja Edytorska EZOP), w kategorii Książki dla dzieci i młodzieży oraz nagroda za opracowanie graficzne książki Kruk między innymi Joanny Haręży (Agencja Edytorska EZOP), w kategorii Literatura Piękna.

Wyróżnienie za plakat Moje miasto w 2014 roku w Konkursie Galerii Plakatu AMS p.t.:
Przestrzeń wspólna – przestrzeń niczyja?