Prof. zw. Andrzej Nowaczyk

Z Wydziałem Grafiki Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie związany jest od roku 1964 najpierw jako student w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Józefa Mroszczaka a następnie po otrzymaniu dyplomu z wyróżnieniem w latach 1971–1975 jako jego asystent. Po śmierci profesora pracuje kolejno jako starszy asystent w Pracowni Projektowania Elementów i Systemów Informacji Wizualnej wtedy doc. Leszka Hołdanowicza, wykładowca prowadzący samodzielnie Pracownię Liternictwa dla studentów I i II roku Wydziału Rzeźby i Malarstwa a od 1 października 1990 roku Pracownię Liternictwa dla studentów I i II roku Wydziału Grafiki na Studiach stacjonarnych, którą jako profesor zwyczajny prowadzi do chwili obecnej prowadząc jednocześnie na Studiach niestacjonarnych i zaocznych  II stopnia dyplomującą Pracownię Projektowania Graficznego i Komunikacji Wizualnej.

Zajmuje się projektowaniem graficznym, fotograficznym, typografią, informacją wizualną oraz wystawiennictwem. Od roku 1989 swoją działalność artystyczna ściśle wiąże z opracowywaniem kompleksowych strategii reklamowych firm i produktów. 

Bierze udział w wystawach zbiorowych polskiego plakatu, grafiki książkowej, projektowania graficznego w kraju i za granicą. Uczestniczy również w międzynarodowych imprezach tematycznie związanych z działalnością artystyczną

Za swoją działalność artystyczną otrzymuje wiele nagród i wyróżnień m.in. jest dwukrotnym laureatem nagrody im. Tadeusza Trepkowskiego, otrzymuje brązowy medal na XII Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, nagrodę na XII Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie, Grand Prix w kategorii logo w konkursie agencji reklamowych – CLIO of Poland’92, Złoty medal VII Międzynarodowych Targów Budexpo za „Infosystem – Architektura Budownictwo Wnętrza”. Wielokrotny laureat konkursu PTWK na najlepiej wydaną książkę oraz konkursu na Najlepszy Plakat Warszawy. 

Prace Andrzeja Nowaczyka znajdują się w czasopismach zajmujących się problematyką projektowania graficznego takich jak „Projekt”, „Graphis”, Novum-Gebrauchsgraphik”, „Idea”, Interpressgrafik”, oraz wydawnictwach książkowych „Plakat Polski“, „Annual Poster Graphis“, „Chopin Plakat Polski”, „Panorama Polskiej Reklamy – Polscy Graficy Projektańci”, „Graphic Design in East Europe”, Mistrzowie plakatu i ich uczniowie” znajdują się również w zbiorach muzealnych, galeriach oraz kolekcjach prywatnych.