Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Grafiki

Kandydatów na studia (rekrutacja we wrześniu 2016) zapraszamy na:

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)
Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)
Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie, tryb zaoczny)
Studia niestacjonarne III stopnia (doktoranckie)


JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (TRYB STACJONARNY).

10 semestrów (tytuł magistra sztuki).
Kierunek: Grafika.
Specjalność: grafika projektowa, grafika warsztatowa, multimedia, film animowany.
Limit miejsc: 40
Egzamin wstępny:
I etap – teczka z pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk).  
II etap  Rysunek (studium z natury, rysunek z wyobraźni). Malarstwo (studium z natury). Kompozycja. 
III etap – Autoprezentacja.

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2017/2018


STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

6 semestrów (tytuł licencjata).
Kierunek: Grafika.
Specjalność: Projektowanie graficzne, grafika warsztatowa. 
Limit miejsc: 35
Egzamin wstępny: 
I etap – Teczka z pracami rysunkowymi (studium postaci, szkice z natury), malarskimi i fotograficznymi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk). 
II etap – Autoprezentacja.


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

5 semestrów (tytuł magistra sztuki).
Kierunek: Grafika.
Specjalność: Projektowanie graficzne, grafika warsztatowa, multimedia, ilustracja, film animowany.
Limit miejsc: 35
O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych. Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata.
Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są złożyć w dziekanacie, poza dokumentacją wskazaną w zakładce Dokumenty, suplement, a w przypadku jego braku indeks.


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (TRYB ZAOCZNY)

5 semestrów (tytuł magistra sztuki).
Kierunek: Grafika.
Specjalność: Projektowanie graficzne, grafika warsztatowa, multimedia, ilustracja, film animowany.
Limit miejsc: 20 
O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia, prowadzone w trybie zaocznym na Wydziale Grafiki, może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych. Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz  dokonań artystycznych lub projektowych kandydata. 
Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są złożyć w dziekanacie, poza dokumentacją wskazaną w zakładce Dokumenty, suplement, a w przypadku jego braku indeks.


Wydarzenia

Więcej

l>