Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

6 semestrów (tytuł licencjata).
Kierunek: Grafika.
Specjalność: Projektowanie graficzne, grafika warsztatowa. 
Limit miejsc: 35
Egzamin wstępny: 
I etap – Teczka z pracami rysunkowymi (studium postaci, szkice z natury), malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk). 
II etap – Autoprezentacja.
Szczegóły rekrutacji – https://rekrutacja.asp.waw.pl/niestacjonarne-studia-i-stopnia-na-wydziale-grafiki/

Terminarz rekrutacji na rok  akademicki 2018/2019

Regulamin rekrutacji na rok akademicki 2018/2019