Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie, tryb zaoczny)

Szanowni Kandydaci na Wydział Grafiki,

z powodu sytuacji w kraju związanej z COVID-19 władze ministerialne oraz władze uczelni nie podjęły jeszcze decyzji w jakiej formie odbywać się będą egzaminy wstępne. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Tym niemniej zapraszamy na Dni Otwarte Wydziału Grafiki w formie online.


Co prawda nie jest to klasyczny Dzień Otwarty, kiedy możemy spotkać się z Wami w murach naszego wydziału, oprowadzić Was po pracowniach czy też zaoferować uczestnictwo w pokazach i zajęciach warsztatowych ale… pomimo tak niespokojnego czasu i ograniczonych kontaktów międzyludzkich od 1 do 24 maja oferujemy Wam:

Zapraszamy.


PONIŻSZE INFORMACJE SĄ ARCHIWALNE


5 semestrów (tytuł magistra sztuki).
Kierunek: Grafika.
Specjalność: Projektowanie graficzne, Grafika warsztatowa.
Pracownie dyplomujące: Grafika warsztatowa, Grafika projektowa i komunikacja wizualna, Grafika interaktywna i multimedia, Ilustracja i grafika wydawnicza.
Limit miejsc: 30
O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia, prowadzone w trybie zaocznym na Wydziale Grafiki, może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych. Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz  dokonań artystycznych lub projektowych kandydata. 
Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są złożyć w dziekanacie, suplement, a w przypadku jego braku indeks.

 

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Regulamin rekrutacji na rok akademicki 2018/2019