Studia stacjonarne (jednolite magisterskie)

Szanowni Kandydaci na Wydział Grafiki,

z powodu sytuacji w kraju związanej z COVID-19 władze ministerialne oraz władze uczelni nie podjęły jeszcze decyzji w jakiej formie odbywać się będą egzaminy wstępne. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Tym niemniej zapraszamy na Dni Otwarte Wydziału Grafiki w formie online.


Co prawda nie jest to klasyczny Dzień Otwarty, kiedy możemy spotkać się z Wami w murach naszego wydziału, oprowadzić Was po pracowniach czy też zaoferować uczestnictwo w pokazach i zajęciach warsztatowych ale… pomimo tak niespokojnego czasu i ograniczonych kontaktów międzyludzkich od 1 do 24 maja oferujemy Wam:

Zapraszamy.


ZAWARTE PONIŻEJ INFORMACJE SĄ ARCHIWALNE I DOTYCZĄ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020


Kierunek studiów: grafika
Specjalizacje: grafika projektowa, grafika warsztatowa
Specjalności: projektowanie komunikacji wizualnej; projektowanie książki; projektowanie plakatu; projektowanie grafiki wydawniczej; ilustracja; film animowany; multimedia; grafika warsztatowa; litografia
Limit przyjęć: 40 osób

Informacje dotyczące egzaminów wstępnych na stronie internetowej ASP w Warszawie


Egzamin wstępny na jednolite, stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie ma charakter konkursowy. Ma na celu wyłonienie spośród kandydatów osób charakteryzujących się szczególnymi predyspozycjami do odbycia studiów artystycznych na Wydziale Grafiki, osób cechujących się wyjątkową wrażliwością w posługiwaniu się językiem wizualnym – plastycznym, wreszcie osób, które w sposób świadomy wybrały kierunek studiów – grafika.


Egzamin wstępny odbywa się w 2 etapach:

 1. Etap 1 – przegląd teczki (komisja teczkowa) złożonej przez kandydata połączony z autoprezentacją1
 2. Etap 2 – egzamin praktyczny

Etap 1

 • kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji na stronie internetowej uczelni w dniach 06.05-30.05.2019 r.
 • kandydat składa na Wydziale Grafiki swoją teczkę wraz z wymaganą dokumentacją w dniach 03-04.06.2019 r., w godz. 10.00-14.00.
 • kandydat otrzymuje informację odnośnie daty i godziny stawienia się na komisję teczkową połączoną z autoprezentacją, która odbędzie się w dniach 24-27.06.2019 r.

Etap 2

Celem tej części egzaminu jest potwierdzenie umiejętności oraz wrażliwości plastycznej kandydatów. Egzamin praktyczny trwa 3 dni (01-03.07.2019 r.) w godz. 09.00-15.00 (1.07.2019; poniedziałek), 09.00-12.00. (2-3.07.2019; wtorek, środa).  Zadania egzaminacyjne to:

 • 1.07.2019. Rysunek (studium modela w przestrzeni wykonane przy pomocy technik rysunkowych zdefiniowanych w temacie egzaminacyjnym),
 • 2.07.2019. Malarstwo (studium z natury wykonane przy pomocy technik malarskich zdefiniowanych w temacie egzaminacyjnym),
 • 3.07.2019. Kompozycja (graficzna odpowiedź na zdefiniowany temat dotyczący szeroko pojmowanej kompozycji plastycznej).

Materiały i przybory konieczne do przystąpienia do egzaminu praktycznego na Wydziale Grafiki w dniach 1-3 lipca 2019 r:

 • 1 lipca 2019 r. Rysunek: ołówki o różnej gradacji, węgiel rysunkowy, tusz czarny, pędzle o różnej szerokości i miękkości, gumka do ścierania, naczynie na wodę, klipsy do przypięcia papieru do deski rysunkowej.
 • 2 lipca 2019 r. Malarstwo: farby akrylowe lub tempery, paleta, pędzle różnej szerokości i miękkości, naczynie na wodę, klipsy do przypięcia papieru do deski rysunkowej.
 • 3 lipca 2019 r. Kompozycja: tusz czarny, farby akrylowe lub tempery, kolorowe tusze, kilka arkuszy kolorowego papieru formatu A4, nóż do cięcia papieru, nożyczki, krótka linijka, klej do papieru, cienkopisy, flamastry, naczynie na wodę.

Istnieje możliwość przyniesienia wszystkich materiałów i przyborów pierwszego dnia i przechowanie ich w pracowniach w których będą się odbywać egzaminy.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2019/2020 opublikowany na stronie internetowej Uczelni.


1 Autoprezentacja.

Celem autoprezentacji jest poznanie możliwości intelektualnych kandydatów oraz ich zainteresowań w zakresie wybranej dziedziny (w tym wypadku grafiki ale również malarstwa, rzeźby i architektury) oraz – co bardzo istotne – w innych dziedzinach twórczości (literatura, muzyka, film). Kandydat prezentuje obowiązkowo swoją teczkę oraz jedno z wymienionych poniżej zagadnień, przed Komisją Egzaminacyjną w czasie nie dłuższym niż 8-10 minut. Z tego powodu prosimy o takie przygotowanie autoprezentacji aby nie przekroczyć wyznaczonego limitu czasu.

Zagadnienia do autoprezentacji:

 • Jaką wystawę, wydarzenie artystyczne, spektakl teatralny lub film widział/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 5-6 miesięcy? Prosimy o tym opowiedzieć, krótko zrecenzować lub też wskazać najistotniejsze Pana/Pani zdaniem elementy tego wydarzenia.
 • Co wie Pan/Pani o dziejach i współczesnej kondycji druku, projektowania graficznego w różnych mediach, formach multimedialnych i ich relacji w stosunku do grafiki artystycznej?
 • Jakie zjawiska sztuki współczesnej w Polsce, Europie, na świecie uważa Pan/Pani za ciekawe i inspirujące dla młodego artysty?