Komisyjne zaliczenie I roku. Semestr zimowy 2020/2021

Szanowni Państwo Studenci I roku,

poniżej załączam kilka informacji dotyczących komisyjnego zaliczenia I roku (przedmioty praktyczne):

 1. Zajęcia dydaktyczne trwają do 22 stycznia br.
 2. W dniach 25-29 stycznia br. ma miejsce sesja egzaminacyjna przedmiotów praktycznych.
 3. W dniach 25-27 stycznia br. przygotowujecie Państwo portfolio prezentujące wykonane w semestrze zimowym prace w pliku PDF (wymagania techniczne dotyczące prezentacji znajdują się poniżej).
 4. Proszę o dokonanie wraz z wykładowcami podczas sesji egzaminacyjnej wyboru maksymalnie 3 prac z każdej pracowni, które mają się znaleźć w portfolio. Uwaga! Jeśli wykładowca dokona wyboru więcej niż 3 prac to powinny się one znaleźć na maksymalnie 3 stronach poświęconych danej pracowni.
 5. Najpóźniej do dnia 27 stycznia br., do godz. 14.00 przesyłacie Państwo gotowe portfolia na adres mejlowy dziekanatu, do p. Marty Kołakowskiej (marta.kolakowska@asp.waw.pl)
 6. Dnia 29 stycznia br. o godz. 10.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji ds. zaliczenia I roku studiów zakończone wystawieniem ocen.

Wymagania dotyczące portfolio.

 1. Portfolio powinno być przygotowane w pliku PDF, w formacie poziomym 768/1024 pikseli.
 2. Zamieszczone w portfolio fotografie prac powinny zostać przygotowane w rozdzielczości 150 dpi.
 3. Wielkość portfolio nie powinna przekraczać 20 MB (prosimy więc zwrócić uwagę na stopień kompresji pliku).
 4. W portfolio umieszczacie Państwo fotografie 3 prac wykonanych w każdej pracowni lub też – zgodnie ze wskazówkami wykładowcy – umieszczacie więcej fotografii prac ale także w obrębie maksimum 3 stron.
 5. W przypadku prezentacji obrazów ruchomych, np. multimediów, animacji prosimy o załączenie odpowiedniego materiału w pliku MP4 lub MOV (może być przesłany za pomocą np. WeTransfera).
 6. Tutaj znajdziecie Państwo wzór portfolio (formatkę) przygotowany dla programu InDesign. Plik jest spakowany ZIP-em. Prosimy o przygotowanie portfolio w InDesignie w oparciu o ten właśnie wzór. Gotowe portfolio należy wyeksportować do pliku PDF.
 7. Gotowy plik prosimy opisać: nazwisko_imię.pdf

Kolejność pracowni prezentowanych w portfolio.

 1. Wklęsłodrukowe techniki graficzne
 2. Wypukłodrukowe techniki graficzne
 3. Sitodruk i techniki cyfrowe
 4. Litografia
 5. Projektowanie graficzne
 6. Typografia
 7. Liternictwo
 8. Fotografia
 9. Rysunek i Malarstwo
 10. Struktury wizualne
 11. Multimedia (warsztaty)
 12. Warsztaty komputerowe