Komunikat Dziekana 1/2022


Warszawa, 10 stycznia 2022 r.

KOMUNIKAT NR 1/2022 DZIEKANA WYDZIAŁU GRAFIKI ASP W WARSZAWIE DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH OD 10 STYCZNIA DO 6 LUTEGO 2022 R.

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci,

zgodnie z Komunikatem nr 1/2022 Rektora ASP w Warszawie z dnia 10 stycznia 2022 r., informuję, że w dniach od 10 stycznia do 6 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w dalszym ciągu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie Dziekana nr 4/2021 z 29 listopada 2021 r.

Pytania dotyczące szczegółowego trybu przeprowadzania zajęć proszę kierować do: