Komunikat Dziekana 3/2022


Warszawa, 8 marca 2022 r.

KOMUNIKAT NR 3/2022 DZIEKANA WYDZIAŁU GRAFIKI ASP W WARSZAWIE DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH OD 9 MARCA 2022 R.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Komunikatem nr 3/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 8 marca 2022 r. informuję, że od 28 lutego br. zajęcia dydaktyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzone na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz kursy i szkolenia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informuję, że w wyjątkowych sytuacjach dopuszczam – po otrzymaniu zgody Prodziekana ds. studenckich i kształcenia, dra. hab. Piotra Siwczuka – realizację wybranych zajęć dydaktycznych (w tym zajęć teoretycznych) w trybie zdalnym, w porozumieniu z prowadzącymi w tym samym czasie równolegle inne zajęcia dydaktyczne.