Komunikaty dziekana

  • Komunikat nr 2/2021 Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczący organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 12 kwietnia 2021 r.

  • Komunikat nr 1/2021 Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie z dnia 3 marca 2021 r. dotyczący organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 3 marca 2021 r.

  • Komunikat nr 3/2020 Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie z dnia 8 listopada 2020 r. dotyczący organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 9 listopada 2020 r.

  • Komuniakt Dziekana Wydziału Grafiki do studentów w związku z organizacją zajęć dydaktycznych od dnia 19 października 2020 r.

  • Komunikat nr 2/2020 Dziekana Wydziału Grafiki z dnia 18 października 2020 r. dotyczący organizacji zajęć dydaktycznych od 19 października 2020 r.

  • Komunikat nr 1/2020 Dziekana Wydziału Grafiki z dnia 1 października 2020 r. dotyczący organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od 5 października 2020 r.