Konsultacje teczek

Akademia Otwarta | Harmonogram dni otwartych | Konsultacje teczek | Wykłady i spotkania | Filmy o wydziale | Materiały dodatkoweProf. Jacek Staszewski, prodziekan Wydziału Grafiki

Szanowni Kandydaci na Wydział Grafiki,

Chcieliśmy Państwa poinformować, że 25 maja br. zakończyliśmy proces zdalnych konsultacji. Dziękujemy za ogromne zainteresowanie naszą propozycją.
Proszę śledzić stronę internetową Wydziału Grafiki. Po 3 czerwca br. zostaną tam opublikowane aktualne materiały dotyczące procesu rekrutacji.


Góra strony
Ogólne wymagania dotyczące teczki

Dr Aleksander Myjak

Pierwszy etap rekrutacji na Wydział Grafiki ASP w Warszawie stanowi autoprezentacja wraz z przeglądem teczki przygotowanej przez Kandydata. W ustalonym dniu Kandydaci samodzielnie prezentują swoje prace przed Komisją Egzaminacyjną. Teczka z pracami musi zawierać:

 • Szkicownik zawierającym się w formacie pomiędzy A5 a A3.
  Szkicownik (zeszyt, blok) to swobodny zapis wszelkich działań rysunkowych i malarskich, które służą przygotowaniom do egzaminów, a zarazem powstają z potrzeby oraz przyjemności tworzenia. Mogą w nim znajdować się tak samo szkice, rysunki studyjne modela, portret, zwięrzęta, pejzaż, wnętrza, jak i kompozycje abstrakcyjne, „z wyobraźni”, eksperymenty ideowe i warsztatowe. Wszelkie narzędzia, techniki rysunkowe i malarskie są dozwolone. Najważniejszym aspektem szkicownika jest to, aby powstawał systematycznie przez dłuższy okres czasu.
 • 10 rysunków w formacie 100×70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową.
  Rysunek studyjny aktu lub postaci w przestrzeni powinien udowadniać umiejętności warsztatowe Kandydata w aspektach takich jak: budowanie kompozycji; obserwacja przestrzeni i perspektywy; obserwacja anatomii, proporcji i konstrukcji postaci; posługiwanie się kontrastem, światłem, linią, materią; użycie narzędzi rysunkowych takich jak: grafit, węgiel, tusz; poszukiwanie indywidualnego charakteru i nastroju; kreatywność.
  Dobierając prace do teczki warto pamiętać o różnorodności. Postać może być komponowana w układzie pionowym i poziomym, w całości – od stóp do głowy (obowiązkowo), ale też można kadrować (np. głowa, tors). Dopuszczalne jest również akcentowanie przestrzeni, w której umieszczamy modela. Należy zwrócić uwagę na zróżnicowane sposoby rysowania. Rysunek linearny, rysunek walorowy. Na ciemnym i na jasnym tle. Rysunek studyjny to wnikliwa obserwacja proporcji i konstrukcji modela, tak samo w ogólnej sylwetce, jak i w detalach takich jak: dłonie, stopy, twarz. Rysunek studyjny to też analiza światłocienia. Źródło światła, nakładanie cieni, półcieni. Techniki: grafit, węgiel, czarna pastel, tusz. Tutaj istotna jest świadomość cech używanych narzędzi i ich stosowanie. Poza rysunkami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni, których powinno być minimum pięć, w teczce mogą znaleźć się prace o innej tematyce, np. martwa natura, studium wnętrza, pejzaż, szkice postaci, studium detali ciała, kompozycje: z wyobraźni, eksperymentalne, materialne.
 • 5 prac malarskich w formacie zawierającym się w formacie pomiędzy 50×70 cm a 100×70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podłożu płaskim – wykluczamy np. płótno na krosnach malarskich.
  Temat prac malarskich w teczce nie jest konkretnie określony, aczkolwiek w kontekście egzaminu praktycznego, Kandydat powinien oprzeć się na szeroko pojętej „martwej naturze”. Natomiast nie wyklucza się innych tematów, np. studium modela, studium portretu, pejzaż, kompozycje „z wyobraźni”. Prace malarskie powinnny udowadniać umiejętności warsztatowe Kandydata w zakresie takim jak posługiwanie się narzędziami malarskimi (farbami akrylowymi, temperami, pędzlem, szpachlą, ewentualnie farbami olejnymi); obserwacja przestrzeni, budowanie planów; posługiwanie się takimi pojęciami jak: harmonia barw, gama barw, akcent kolorystyczny, kontrast; obserwacja proporcji i konstrukcji przedmiotu; światłocień; synteza, ekspresja; poszukiwanie indywidualnego charakteru; kreatywność.
  Podobnie, jak przy rysunku, warto zwrócić uwagę na różnorodność przy doborze prac malarskich do teczki. Kolorystyka monochromatyczna, ciepła, zimna itd. Warto szukać interesujących układów przestrzennych. Zaleca się mieszanie kolorów, czyli nie nakładanie farby prosto z tuby. Unikać rozbielania kolorów. Prace malarskie najlepiej prezentować na zagruntowanej z dwóch stron tekturze w formacie pomiędzy 70×50 cm a 100×70 cm.
 • 10 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich wykonanych z natury lub też będących różnorodnymi kompozycjami plastycznymi.
  Drobne formy rysunkowe lub malarskie warto zaprezentować w jednym bądź dwóch cyklach, czyli seriach prac, które powiązane ze są wspólnym mianownikiem: tematem, techniką, klimatem, stylem. Mogą to być szybkie ekspresyjne szkice, jaki i bardzo precyzyjne rysunki. Narzędzia dowolne.
 • 10 fotografii (mogą to być wydruki zdjęć wykonanych dowolnym aparatem fotograficznym w formacie maksimum A4), będące zapisem dowolnych inspiracji lub też „notatką fotograficzną” dowolnego motywu.
  Podobnie jak przy drobnych formach rysunkowych i malarskich zaleca się prezentować cykl fotografii. Tematyka i forma druku dowolna. Technika: cyfrowa, analogowa.

Prace w teczce powinny być wyczyszczone z odcisków palców i innych „nieplanowanych brudów”, wyprostowane, podpisane z przodu bądź z tyłu. Prace powinny być pogrupowane w kategorie: rysunek, malarstwo, szkice, fotografia. Warto przemyśleć kolejność i ułożenie prac w czasie prezentacji, na przykład tak, aby sąsiednie prace wzajemnie się uzupełniały.


Góra strony
Wymagania techniczne portfolio

Portfolio powinno zostać przygotowane w formie elektronicznej. Prosimy o przygotowanie i przesłanie portfolio w pliku PDF:

 • format A4 (210/297 mm) w poziomie;
 • fotografie prac umieszczone w dokumencie powinny być przygotowane w rozdzielczości 150 dpi i wysokości 150-180 mm, jako pliki RGB;
 • tak przygotowany dokument powinien zostać wyeksportowany do pliku PDF jako portfolio;
 • objętość portfolio nie powinna przekraczać 25 stron dlatego też dokonajcie przemyślanego wyboru prac wchodzących w jego skład;
 • na każdej stronie prosimy o umieszczenie 2 prac pionowych lub 1 pracy poziomej lub zestawu 4-6 szkiców, fotografii lub mniejszych formatów (wzór pliku PDF, wzór w dokumencie otwartym MS Word);
 • proponujemy grupowanie prac rysunkowych, malarskich i fotograficznych w tematyczne zestawy, np. strony 1-15 prezentacja rysunku, strony 16-20 prezentacja malarstwa, strony 20-25 prezentacja szkiców i/lub fotografii;
 • wielkość pliku PDF nie powinna przekraczać 25 MB.
 • gotowy plik prosimy opisać: opis pliku: imię_nazwisko.pdf

Metody przygotowania pliku PDF znajdziecie Państwo np. pod poniższymi linkami:

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu. Należy zadbać o:

 • równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 • nie używać lampy błyskowej;
 • wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 • zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

Dla dociekliwych zamieszczamy miniporadnik.

Zasady przygotowania (obróbki) zdjęcia w programie graficznym na przykładzie darmowego oprogramowania Gimp. Należy:

 • uruchomić aplikację i załadować fotografię;
 • skadrować rysunek dbając o to aby „wycięty” został sam obraz bez zbędnych elementów tła;
 • ustawić rozmiar rysunku zgodnie z podanymi wyżej parametrami, można do tego celu użyć prowadnic (linii pomocniczych);
 • za pomocą uchwytów dopasowujemy obraz tak, aby w całości wypełnił obszar wyznaczony przez prowadnice, w razie konieczności można rysunek obrócić bądź dokonać innej, koniecznej modyfikacji;
 • wprowadzić „kosmetyczne poprawki” np. wyostrzanie lub delikatną korekcję barwną;
 • zapisać rysunek w pliku JPG o jak najniższej kompresji (najwyższa jakość);
 • zaimportować obraz do programu w którym będzie się przygotowywało plik PDF, np. do MS Word.

We wzorach portfolio wykorzystaliśmy rysunki studentów Wydziału Grafiki: Aleksieja Cecocho, Natalii Ciak, Marty Dębskiej, Heleny Stiasny.


* Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez ASP w Warszawie rekrutacji na studia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie wyraża zgody na nagrywanie prowadzonych online konsultacji teczek. Jakiekolwiek publiczne wykorzystywanie bez zgody Uczelni nagrań może skutkować naruszeniem praw autorskich i w konsekwencji sankcjami przewidzianymi przez prawo za ich naruszenie a także stanowić naruszenie dóbr osobistych prowadzących konsultacje pracowników ASP w Warszawie.