Dziekanat Wydziału


   
         
MARTA KOŁAKOWSKA
Kierownik Dziekanatu
  ALEKSANDRA WOŹNIAK   KLAUDIA TRACZYK

GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU:

Dla studentów studiów stacjonarnych:
Poniedziałki – 11.00-13.30
Środy – 13.00-16.00

Dla studentów studiów niestacjonarnych:
Poniedziałki – 14.30-17.00
Środy – 14.30-17.30

Dla studentów studiów doktoranckich:
Poniedziałki – 14.30-16.00
Środy – 13.00-16.00

Dla studentów studiów zaocznych:
Soboty zjazdowe – 8.00-12.00

Dodatkowy dyżur dla studentów i doktorantów – składanie wniosków o stypendium rektora (wyłącznie):
Piątek (15.X.2021 r.) w godz. 12.00-15.00


ul. Krakowskie Przedmieście 5
00–068 Warszawa

tel. +48 22 320 02 63
fax. +48 22 826 75 47
e-mail studia stacjonarne: grafika@asp.waw.pl
e-mail studia niestacjonarne: grafika.wieczorowa@asp.waw.pl

Zgodnie z Komunikatem Dziekana Wydziału Grafiki nr 1/2021 z dn. 3 marca 2021 r.  prosimy o ograniczenie do minimum osobistych kontaktów z dziekanatem. 

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie.


FOT. PAULINA MIROWSKA