Konsultacje

Bezpłatne konsultacje dla kandydatów na Wydział Grafiki:

  • wtorki, w godzinach 14.00-16.00 (prowadzi dr Paulina Buźniak) – korytarz koło dziekanatu, p. I
  • czwartki, w godzinach 16.00-18.00 (prowadzi dr Arkadiusz Ruchomski) – korytarz, p. I

Rozpoczęcie konsultacji: 7 listopada 2019 r.
Zakończenie konsultacji: 22 maja 2020 r.