Konsultacje

Szanowni Kandydaci na Wydział Grafiki,

Co prawda nie jest to klasyczny Dzień Otwarty i klasyczne konsultacje dla kandydatów, kiedy możemy spotkać się z Wami w murach naszego wydziału, oprowadzić Was po pracowniach czy też zaoferować uczestnictwo w pokazach i zajęciach warsztatowych ale… pomimo tak niespokojnego czasu i ograniczonych kontaktów międzyludzkich od 1 do 24 maja oferujemy Wam:

Zapraszamy.