GRAFIKURS 2022. Informacje


REKRUTACJA NA NOWY ROK AKADEMICKI 2022/2023


Rozpoczęcie zajęć
Kurs przygotowawczy na Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozpocznie się w już w październiku 2022 r. i potrwa do końca maja 2023 r. zgodnie z kalendarzem roku akademickiego. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach.
Link do rejestracji: https://grafikurs.wg.asp.waw.pl/

Program:

 • Kurs obejmuje przedmioty: rysunek, malarstwo, kompozycja – podstawy języka wizualnego, teoria sztuki – spotkania przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kurs ma na celu zaznajomienie uczestnika zajęć z charakterystyką studiów na Wydziale Grafiki, zapoznanie się z materiałem twórczym i teoretycznym, którego opanowanie pomaga przygotować się do egzaminów wstępnych na ASP w Warszawie.
 • W ramach konkretnych zajęć odbywają się też okresowe, indywidualne przeglądy, podczas których podsumowujemy dotychczasowy dorobek każdego uczestnika.

Zapisy są rejestrowane wg kolejności zgłoszeń i prowadzone są wyłącznie w trybie miesięcznym.


Opłaty:

Grupa 1 Grupa 2
 • Zajęcia odbywają się w każdy weekend z wyjątkiem świąt.
 • Kurs obejmuje malarstwo, rysunek, kompozycję i teorię.
 • Pierwszy miesiąc nauki: 680 zł
 • każdy kolejny miesiąc bez przerw, wynosi 580 zł.
 • Zajęcia odbywają się 3 dni w miesiącu.
 • Program realizowany jest na podstawie deklaracji kursanta, oraz wyboru dni z kalendarza zajęć.
 • Pierwszy miesiąc nauki: 350 zł
 • każdy kolejny miesiąc bez przerw, wynosi: 300 zł 
 
Opłaty należy dokonać na numer rachunku:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
29 1240 6247 1111 0000 4977 0463
 
W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za Grafikurs „za miesiąc : nazwa miesiąca”
lub w przypadku Grupy 2 „za zajęcia w dniach: daty zajęć”
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie potwierdzenia opłaty
za każdy miesiąc zajęć na adres e-mail: grafika.kursy@asp.waw.pl

Zajęcia odbywają się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5,  Wydział Grafiki.


Malarstwo
Celem zajęć z malarstwa jest pobudzenie wrażliwości i kreatywności; to nauka dobierania odpowiednich środków i narzędzi. Zajęcia mają na celu podniesienie sprawności plastycznej kandydatów, nauczenia obserwacji, wyboru techniki i kompozycji, operowanie kontrastem walorowym, temperaturowym, wyborem tonacji czy wyborem formatu. Tematyka zadań jest związana głównie z martwą naturą - tak jak na egzaminach wstępnych na ASP w Warszawie Ćwiczenia wykonywane są w formie studiów martwej natury i szkiców malarskich.
 
Rysunek
Uczestnicy kursu mają okazję spotkać się z wieloma zagadnieniami rysunkowymi: proporcje, konstrukcja, światłocień, linia, walor, gest, faktura, przestrzeń i wiele innych. Wszystko to oparte na obserwacji modela, przy wykorzystaniu różnych technik rysunkowych: ołówek, węgiel, tusz. Ćwiczenia obejmują różne techniki rysunku m.in. ćwiczymy szybkie szkice, oraz rysunek studyjny.
 
Kompozycja graficzna
Kompozycja - podstawy języka wizualnego, teoria i praktyka projektowania przekazu. Zajęcia mają na celu zapoznanie kursanta ze specyfiką projektowania z użyciem obrazu i typografii. Mają zaznajomić kursanta z wybranymi, zagadnieniami, związanymi m.in. z budowaniem właściwych proporcji, kontrastów, czy wreszcie określeniem hierarchii wewnątrz obrazu. Ważne jest, aby prace odznaczały się indywidualnym komentarzem plastycznym i skłaniały swą formą oraz treścią w niej zawartą do refleksji. Dlatego też myśl uchwycona powinna być w sposób niebanalny, zaskakujący, metaforyczny, żartobliwy lub symboliczny. Całość realizowana będzie w formie warsztatów. Realizacja ćwiczeń przygotowuje do przedmiotu, jaki występuje na egzaminach: „kompozycji”.
 
Wybrane zagadnienia teoretyczne
Zajęcia teoretyczne obejmują materiał z zakresu historii sztuki oraz sztuki współczesnej związanej ze specyfiką kierunku studiów na Wydziale Grafiki. Kursanci mają za zadanie zapoznać się z materiałami i wybranymi zagadnieniami, aby czynnie uczestniczyć w zajęciach. Uzupełnieniem dialogu jest prowadzony wykład na wybrany temat. Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień teoretycznych, które są elementem autoprezentacji oraz przygotowanie do autoprezentacji, która jest częścią egzaminu wstępnego.

 

Kalendarz — Grafikurs Materiały — Grafikurs Regulamin — Grafikurs Oświadczenie — Grafikurs
 
 

Informacji udziela dr Aleksander Myjak (aleksander.myjak@asp.waw.pl lub grafika.kursy@asp.waw.pl)
tel. 513 072 985