Grafikurs – Informacje

Rozpoczęcie zajęć
Kurs przygotowawczy na Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozpocznie
się w listopadzie 2020 r i potrwa do końca maja 2021 roku zgodnie z kalendarzem roku akademickiego. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach.

zajęcia odbywają się: soboty i niedziele w godzinach: od 9.00 – 15.00. 
• Zajęcia odbywają się średnio 6 dni w miesiącu w sumie ok 36 godzin (każdy weekend)
• Kurs obejmuje malarstwo, rysunek, kompozycję i teorię.
Plan zajęć jest dostępny na stronie internetowej ASP w Warszawie.

• Zajęcia odbywają się 3 dni w miesiącu w sumie 18 godzin (dowolne 3 dni wybrane z kalendarza zajęć)

• Kurs obejmuje malarstwo, rysunek, kompozycja i teorię.
• przykładowy wybór: 18 godzin rysunku (soboty) lub 18 godzin pozostałych przedmiotów (niedziele) lub 2 niedziela + 1 sobota.
 
Program
Kurs obejmuje 4 przedmioty:
rysunek, malarstwo, kompozycja – podstawy języka wizualnego, teoria sztuki – spotkania
przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej.
Kurs ma na celu zaznajomienie uczestnika zajęć z charakterystyką studiów na wydziale
Grafiki, zapoznanie się z materiałem twórczym i teoretycznym, którego opanowanie pomaga
przygotować się do egzaminów wstępnych na ASP w Warszawie. W ramach konkretnych
zajęć odbywają się też okresowe, indywidualne przeglądy, podczas których podsumowujemy
dotychczasowy dorobek każdego uczestnika.
 
Zapisy
Zapisy są rejestrowane wg kolejności zgłoszeń i prowadzone są wyłącznie
w trybie miesięcznym (nie ma zapisów na pojedyncze zajęcia).
 
Informacji udziela kierownik kursów:
dr Magdalena Sykulska-Solecka
kom:+48 606 49 33 03
pon-pt. w godz. 10.00-14.00
Zajęcia odbywają się na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie przy
ul. Krakowskie Przedmieście 5
 
 
Opis zajęć 
Malarstwo
Celem zajęć z malarstwa jest pobudzenie wrażliwości i kreatywności; to nauka dobierania
odpowiednich środków i narzędzi. Zajęcia mają na celu podniesienie sprawności plastycznej
kandydatów, nauczenia obserwacji, wyboru techniki i kompozycji, operowanie kontrastem
walorowym, temperaturowym, wyborem tonacji czy wyborem formatu. Tematyka zadań jest
związana głównie z martwą naturą – tak jak na egzaminach wstępnych na ASP w Warszawie
Ćwiczenia wykonywane są w formie studiów martwej natury i szkiców malarskich.
Rysunek
Uczestnicy kursu mają okazję spotkać się z wieloma zagadnieniami rysunkowymi: proporcje,
konstrukcja, światłocień, linia, walor, gest, faktura, przestrzeń i wiele innych. Wszystko to
oparte na obserwacji modela, przy wykorzystaniu różnych technik rysunkowych: ołówek,
węgiel, tusz. Ćwiczenia obejmują różne techniki rysunku m.in. ćwiczymy szybkie szkice, oraz
rysunek studyjny.
Kompozycja graficzna
Kompozycja – podstawy języka wizualnego, teoria i praktyka projektowania przekazu.
Zajęcia mają na celu zapoznanie kursanta ze specyfiką projektowania z użyciem obrazu
i typografii. Mają zaznajomić kursanta z wybranymi, zagadnieniami, związanymi m.in.
z budowaniem właściwych proporcji, kontrastów, czy wreszcie określeniem hierarchii
wewnątrz obrazu.
Ważne jest aby prace odznaczały się indywidualnym komentarzem plastycznym
i skłaniały swą formą oraz treścią w niej zawartą do refleksji.
Dlatego też myśl uchwycona powinna być w sposób niebanalny, zaskakujący, metaforyczny,
żartobliwy lub symboliczny.
Całość realizowana będzie w formie warsztatów. Realizacja ćwiczeń przygotowuje do
przedmiotu jaki występuje na egzaminach : „kompozycji”
Wybrane zagadnienia teoretyczne
Zajęcia teoretyczne obejmują materiał z zakresu historii sztuki oraz sztuki współczesnej
związanej ze specyfiką kierunku studiów na Wydziale Grafiki. Kursanci mają za zadanie
zapoznać się z materiałami i wybranymi zagadnieniami aby czynnie uczestniczyć
w zajęciach. Uzupełnieniem dialogu jest prowadzony wykład na wybrany temat.
Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień teoretycznych, które są elementem autoprezentacji
oraz przygotowanie do autoprezentacji, która jest częścią egzaminu wstępnego.
 
Opłaty
 
Grupa 1
Koszt kursu wynosi 680 zł za pierwszy miesiąc nauki, każdy kolejny w przypadku
kontynuowania nauki bez przerw wynosi 580 zł.
 
Grupa 2
Cena:
Wpisowe: 350 zł
Kontynuacja zajęć: 300 zł
 
Opłaty należy dokonać na numer rachunku:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
29 1240 6247 1111 0000 4977 0463
 
W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za Grafikurs “za miesiąc : nazwa miesiąca”
lub w przypadku Grupy 2 “za zajęcia w dniach: daty zajęć”
 
Warunkiem uczestnica w zajęciach i kontynuacji jest przesłanie potwierdzenia opłaty na adres e-mail:
do 8 dni PRZED rozpoczęciem zajęć w każdym miesiącu.
Regulamin
Regulamin kursów dostępny jest na stronie Akademii.Przesłanie formularza zgłoszeniowego
jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 
Załączniki do pobrania: