GRAFIKURS 2021. Informacje


REKRUTACJA NA NOWY ROK AKADEMICKI 2021/2022


Rozpoczęcie zajęć
Kurs przygotowawczy na Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozpocznie się w listopadzie 2021 r i potrwa do końca maja 2022 roku zgodnie z kalendarzem roku akademickiego. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach.
 
Zajęcia odbywają się w soboty: w godz. 9:00 - 15:00 i niedziele w godz: od 9.00 - 15.00
zajęcia odbywają się w 3 dni w miesiącu, dowolne 3 dni zajęć wybrane z kalendarza zajęć.
 

Program
 • Kurs obejmuje przedmioty: rysunek, malarstwo, kompozycja – podstawy języka wizualnego, teoria sztuki – spotkania przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kurs ma na celu zaznajomienie uczestnika zajęć z charakterystyką studiów na Wydziale Grafiki, zapoznanie się z materiałem twórczym i teoretycznym, którego opanowanie pomaga przygotować się do egzaminów wstępnych na ASP w Warszawie.
 • W ramach konkretnych zajęć odbywają się też okresowe, indywidualne przeglądy, podczas których podsumowujemy dotychczasowy dorobek każdego uczestnika.

Zapisy
Zapisy są rejestrowane wg kolejności zgłoszeń i prowadzone są wyłącznie w trybie miesięcznym (nie ma zapisów na pojedyncze zajęcia).

Opłaty

Grupa 1
 • Zajęcia odbywają się w każdy weekend z wyjątkiem świąt.
 • Kurs obejmuje malarstwo, rysunek, kompozycję i teorię.
Cena:
 • Pierwszy miesiąc nauki: 680 zł
 • każdy kolejny miesiąc bez przerw, wynosi 580 zł.
Grupa 2
 • Zajęcia odbywają się 3 dni w miesiącu.
 • Program realizowany jest na podstawie deklaracji kursanta, oraz wyboru dni z kalendarza zajęć.
Cena:
 • Pierwszy miesiąc nauki: 350 zł
 • każdy kolejny miesiąc bez przerw, wynosi: 300 zł
Opłaty należy dokonać na numer rachunku:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
29 1240 6247 1111 0000 4977 0463
W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za Grafikurs „za miesiąc : nazwa miesiąca”
lub w przypadku Grupy 2 „za zajęcia w dniach: daty zajęć”
Warunkiem uczestnica w zajęciach jest przesłanie potwierdzenia opłaty
za każdy miesiąc zajęć na adres e-mail: grafika.kursy@asp.waw.pl
 

Opis zajęć:
 
Malarstwo
Celem zajęć z malarstwa jest pobudzenie wrażliwości i kreatywności; to nauka dobierania odpowiednich środków i narzędzi. Zajęcia mają na celu podniesienie sprawności plastycznej kandydatów, nauczenia obserwacji, wyboru techniki i kompozycji, operowanie kontrastem walorowym, temperaturowym, wyborem tonacji czy wyborem formatu. Tematyka zadań jest związana głównie z martwą naturą - tak jak na egzaminach wstępnych na ASP w Warszawie Ćwiczenia wykonywane są w formie studiów martwej natury i szkiców malarskich.
Rysunek
Uczestnicy kursu mają okazję spotkać się z wieloma zagadnieniami rysunkowymi: proporcje, konstrukcja, światłocień, linia, walor, gest, faktura, przestrzeń i wiele innych. Wszystko to oparte na obserwacji modela, przy wykorzystaniu różnych technik rysunkowych: ołówek, węgiel, tusz. Ćwiczenia obejmują różne techniki rysunku m.in. ćwiczymy szybkie szkice, oraz rysunek studyjny.
Kompozycja graficzna
Kompozycja - podstawy języka wizualnego, teoria i praktyka projektowania przekazu. Zajęcia mają na celu zapoznanie kursanta ze specyfiką projektowania z użyciem obrazu i typografii. Mają zaznajomić kursanta z wybranymi, zagadnieniami, związanymi m.in. z budowaniem właściwych proporcji, kontrastów, czy wreszcie określeniem hierarchii wewnątrz obrazu.
Ważne jest aby prace odznaczały się indywidualnym komentarzem plastycznym i skłaniały swą formą oraz treścią w niej zawartą do refleksji. Dlatego też myśl uchwycona powinna być w sposób niebanalny, zaskakujący, metaforyczny, żartobliwy lub symboliczny. Całość realizowana będzie w formie warsztatów. Realizacja ćwiczeń przygotowuje do przedmiotu jaki występuje na egzaminach : „kompozycji”
Wybrane zagadnienia teoretyczne
Zajęcia teoretyczne obejmują materiał z zakresu historii sztuki oraz sztuki współczesnej związanej ze specyfiką kierunku studiów na Wydziale Grafiki. Kursanci mają za zadanie zapoznać się z materiałami i wybranymi zagadnieniami aby czynnie uczestniczyć w zajęciach. Uzupełnieniem dialogu jest prowadzony wykład na wybrany temat. Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień teoretycznych, które są elementem autoprezentacji oraz przygotowanie do autoprezentacji, która jest częścią egzaminu wstępnego.
 

Załączniki do pobrania:
 

Informacji udziela kierownik kursów:
dr Magdalena Sykulska-Solecka
kom:+48 606 49 33 03
pon-pt. w godz. 9.00-12.00
Zajęcia odbywają się na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie