Materiały dodatkowe

Akademia Otwarta | Harmonogram dni otwartych | Konsultacje teczek | Wykłady i spotkania | Filmy o wydziale | Materiały dodatkoweGóra strony
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 1. Jak przygotować teczkę na konkretny wydział? Co ma znaczenie przy jej ocenie?
  Informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.
 2. Co jest ważne na egzaminie praktycznym?
  Informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.
 3. Jak przebiega autoprezentacja (rozmowa kwalifikacyjna)?
  Informacje na ten temat znajdą Państwo w zakładce tutaj.
 4. Ile miesięcznie trzeba wydać na materiały potrzebne do studiów?
  Jest to zależne od studiowanej specjalizacji. Inne koszta studiowania ponoszą np. studenci Pracowni Multimediów, gdzie jednorazowym wydatkiem jest np. koszt sprzętu i oprogramowania. Inaczej z kolei wygląda sytuacja studentów grafiki artystycznej i specjalizacji projektowych, którzy materiały do pracy muszą systematycznie uzupełniać na bieżąco. To samo dotyczy także zajęć z rysunku i malarstwa.
 5. Czy można wyjeżdżać w ramach programu Erasmus? Jak wygląda studencka wymiana międzynarodowa?
  ASP w Warszawie – w tym Wydział Grafiki – jest pełnoprawnym partnerem programu Erasmus. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej dedykowanej temu programowi.
 6. Jakie warunki nauki zapewnia ASP (komputery, sprzęt, pracownie, itp.)?
  Wydział Grafiki ma swoją siedzibę przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. Jest to ścisłe centrum miasta, w sąsiedztwie Uniwersytetu Warszawskiego, a w najbliższej okolicy znajdują się różnorodne punkty usługowe oraz szeroka oferta punktów żywieniowych na „każdą kieszeń”. Do dyspozycji studentów wydziału przeznaczyliśmy 4 w pełni wyposażone pracownie grafiki artystycznej wraz z zapleczem technicznym, 6 w pełni wyposażonych pracowni projektowych, pracownię multimediów, pracownię animacji, 5 pracowni rysunku i malarstwa, 1 pracownię fotografii wraz z ciemnią i studiem, 3 pracownie komputerowe, drukarnię cyfrową salę do zajęć teoretycznych oraz salę kinową na 70 miejsc. Pracownie komputerowe są wyposażone w komputery Apple a studenci posiadają zniżkę edukacyjną na pakiet oprogramowania Adobe. Obok pracowni fotografii działa w pełni wyposażone studio fotograficzne przygotowane sprzętowo do organizowania profesjonalnych sesji. Drukarnia wyposażona jest w wielkoformatowe urządzenia drukujące Canon i Epson pozwalające na druk praktycznie na każdym podłożu – studenci wydziału posiadają zniżki na wydruki. W całym budynku dostępny jest szybki, bezprzewodowy internet w sieci Eduroam. W pracowniach grafiki artystycznej studenci otrzymują podstawowe materiały graficzne do pracy z technikami klasycznymi, litografią, sitodrukiem i offsetem.
 7. Czego będę się uczuć podczas studiów na danym wydziale?
  Informacje na ten temat dotyczące Wydziału Grafiki znajdą Państwo tutaj.
 8. Jaką pracę można dostać po studiach na ASP?
  Absolwent Wydziału Grafiki jest wyposażony we wszechstronną wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie różnorodnych form, zarówno tych wysoko artystycznych, jak i użytkowych, co czyni go osobą wszechstronnie wykształconą. Z tego powodu perspektywy zawodowe są wyjątkowo różnorodne, bowiem absolwenci to nie tylko artyści, lecz także „rzemieślnicy”, odnajdujący się praktycznie w każdym sektorze gospodarczym. Szeroko pojmowany przemysł kreatywny, agencje reklamowe, kreatywne, czy marketingowe, przemysł gier wideo i media elektroniczne – to podstawowe miejsca, w których grafik znajdzie zatrudnienie. Ponadto każdy absolwent może współpracować z instytucjami i przedsiębiorstwami, którym zależy na promocji oraz reklamie. Graficy znajdą również kreatywne zatrudnienie w szeroko rozumianej przestrzeni kulturalnej na arenie lokalnej i międzynarodowej. W teatrach, galeriach sztuki i instytucjach zajmujących się szeroko pojmowaną promocją sztuki. Zdobyte na Wydziale Grafiki wszechstronne wykształcenie daje także możliwość zatrudnienia w wydawnictwach, redakcjach prasowych oraz biurach projektowych.
 9. Jak uczelnia promuje absolwentów, studentów?
  Działaniami promocyjnymi dotyczącymi studentów i absolwentów Wydziału Grafiki zajmuje się Akademickie Biuro Karier. Ponadto studenci wydziału uczestniczą w różnorodnych inisjatywach i przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnię i Samorząd studentów, np: „Noc Muzeów” czy też wystawa „Coming Out – Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”. Ponadto wydział i uczelnia organizują różnorodne konkursy prezentujące twórczość studentów, np.: Konkurs o Nagrodę Inicjatywy ENTRY, Nagroda im. prof. Lecha Tomaszewskiego, Nagroda Fundacji im. dr. Marka Marii Pieńkowskiego. Wydział Grafiki od lat jest współorganizatorem wystawy „Kissprint” zrzeszającej twórców związanych z wydziałem. Również w Wola Center i kilkunastu innych miejscach w Warszawie odbywają się cykliczne wystawy prac studentów, np: wystawa prac studentów Pracowni 11 Wydziału Grafiki. Istotnym elementem promocji studentów jest także cykliczny konkurs i wystawa „Artystyczna podróż Hestii” – coroczny konkurs dla studentów kształcących się na wydziałach i kierunkach artystycznych wszystkich wyższych uczelni w Polsce, a także rozwijany wokół inicjatywy konkursowej wielopłaszczyznowy projekt art brandingowy dla pracowników ERGO Hestii, jak i dla wszystkich grup odbiorców.
 10. Czy zwracana jest szczególna uwaga na to, jaką szkołę średnią skończyłeś?
  Nie, rodzaj ukończonej szkoły średniej nie ma żadnego wpływu na proces rekrutacji, jeśli kandydat spełnia warunki opisane są tutaj.
 11. Czy są formy pomocy socjalnej dla studentów już na pierwszym roku?
  Tak. Zasady pomocy materialnej określa regulamin.
 12. Jestem absolwentką/absolwentem liceum plastycznego. Czy mam szansę się dostać na studia na ASP?
  Tak, oczywiście na zasadach jakie obowiązują wszystkich kandydatów bez względu na rodzaj szkoły średniej, którą ukończyli. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.
 13. Jakie były tematy na egzaminach w poprzednich latach?
  Tutaj znajdziecie Państwo tematy egzaminacyjne na Wydział Grafiki z lat 2017-2019.

Góra strony
Inne materiały dotyczące wydziału

Poniżej prezentujemy strony internetowe dotyczące wybranych pracowni i zagadnień związanych z Wydziałem Grafiki ASP w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez Wydział Grafiki i ciągle rozwijanym kursownikiem dotyczącym różnorodnych zagadnień związanych z szeroko rozumianą twórczością plastyczną.


Góra strony
Poniżej prezentujemy tematy zadań egzaminacyjnych na Wydział Grafiki ASP w Warszawie z lat 2017-2019
.

TEMATY EGZAMINACYJNE Z ROKU 2017
Egzamin praktyczny na stacjonarne jednolite studia magisterskie.

Zadanie egzaminacyjne nr 1. Rysunek.

 • Informacje wstępne: Dzień pierwszy. Czas trwania egzaminu: 4 godziny zegarowe. W ciągu każdej godziny zegarowej model pozuje przez 45 minut, a następnie ma 15-minutową przerwę.
 • Temat zadania: Prosimy o wykonanie na papierze o formacie 100/70 cm, otrzymanym od asystentów obsługujących pracownię, rysunku postaci umiejscowionej w przestrzeni pracowni.
 • Opis zadania: Na papierze rysunkowym ustawionym pionowo lub poziomo należy wykonać swobodny, wrażeniowy rysunek modela we wnętrzu. Model wraz z krzesłem nie mogą być na rysunku więksi niż około 20 cm. Model może być umiejscowiony w dowolnym miejscu na arkuszu papieru. Pozostałą na rysunku przestrzeń (wnętrze pracowni) prosimy zaaranżować w dowolny, swobodny sposób. Ma to być to właśnie wnętrze, ale dopuszczalne jest np. „usunięcie” z przestrzeni pracowni sztalug, osób postronnych, itp. Nie dopuszcza się umieszczenia postaci w nieistniejącym, wymyślonym wnętrzu. Praca powinna być poprawna kompozycyjnie oraz rozbudowana walorowo i zróżnicowana w materii rysunkowej. Istotne problemy do analizy to postać umiejscowiona we wnętrzu oraz zbadanie wzajemnych relacji światła i przestrzeni.
 • Technika: Dopuszczalne narzędzia to węgiel rysunkowy i czarny tusz, które powinny wystąpić
  w pracy we wzajemnej relacji oraz stosunku określonym przez autora. Wszelkie inne narzędzia i środki plastycznej ekspresji nie mogą mieć zastosowania. Możliwe jest użycie gumki do ścierania w celu usunięcia niepożądanych elementów rysunku oraz rysunku tzw. tuszem lawowanym (cieniowanie i nakładanie warstw tuszu).
 • Dopuszcza się: Wykonanie więcej niż jednej pracy z zastrzeżeniem zaprezentowania, podczas ekspozycji w ostatnim dniu egzaminów, tylko jednej (wybranej) z nich.
 • Wyklucza się: Używania innych (nie wymienionych powyżej) technik rysunkowych, użycia dodatkowego koloru.

Zadanie egzaminacyjne nr 2. Rysunek.

 • Informacje wstępne: Dzień drugi i trzeci. Czas trwania egzaminu: 2 razy po 4 godziny zegarowe. W ciągu każdej godziny zegarowej model pozuje przez 45 minut, a następnie ma 15-minutową przerwę.
 • Temat zadania: Prosimy o wykonanie na papierze o formacie 100/70 cm, otrzymanym od asystentów obsługujących pracownię, studium rysunkowego modela w „planie amerykańskim”.
 • Opis zadania: Tzw. „plan amerykański” to rodzaj kadru polegający na pokazaniu postaci ludzkiej od wysokości nieco powyżej kolan (w pozycji siedzącej kolana mogą być widoczne) do miejsca tuż nad głową. Rysunek należy wykonać na papierze rysunkowym ustawionym
  w pionie. Tematem rysunku jest wyłącznie postać i ew. fragment krzesła na którym siedzi. Prosimy nie aranżować na rysunku żadnych elementów z drugiego planu (zostaje jedynie niezarysowany papier). Prosimy o uwzględnienie indywidualnego charakteru modela oraz zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność proporcji i kompozycji, budowę bryły, różnice walorowe i światło.
 • Technika: Dopuszczalne narzędzia to węgiel rysunkowy lub ołówek. Wszystkie inne narzędzia i środki plastyczne nie mogą mieć zastosowania. Możliwe jest użycie gumki do ścierania w celu usunięcia niepożądanych elementów rysunku.
 • Dopuszcza się: Wykonanie więcej niż jednej pracy z zastrzeżeniem zaprezentowania, podczas ekspozycji w ostatnim dniu egzaminów, tylko jednej (wybranej) z nich.
 • Wyklucza się: Używania innych (nie wymienionych powyżej) technik rysunkowych.

Zadanie egzaminacyjne nr 3. Malarstwo.

 • Informacje wstępne: Dzień czwarty. Czas trwania egzaminu: 4 godziny zegarowe.
 • Temat zadania: Prosimy o wykonanie na papierze o formacie 50/70 cm. zorientowanym w pionie lub poziomie, otrzymanym od asystentów obsługujących pracownię, studium malarskiego butelki.
 • Opis zadania: Tematem zadania jest namalowanie zwykłej, plastikowej butelki. Butelkę możecie Państwo trzymać w ręku bezpośrednio przed sobą, postawić ją np. na podłodze lub parapecie, bądź też umieścić ją w przestrzeni abstrakcyjnej (nieprzedstawiającej). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na takie zagadnienia jak: wzajemne relacje koloru i materii, użycie koloru w świetle i w cieniu, wzajemne relacje barwne zachodzące pomiędzy strukturą (kolor i walor) plastikowego materiału z jakiego wykonana jest butelka a np. nadrukiem na etykiecie, itp.
 • Technika: Praca powinna być wykonany przy użyciu farb akrylowych lub tempery.
 • Dopuszcza się: Używanie (w miarę potrzeby) w niewielkim stopniu dodatkowych narzędzi: pasteli tłustych, flamastrów, itp.) w celu zwiększenia ekspresji i wyrazistości obrazu. Wykonanie więcej niż jednej pracy z zastrzeżeniem zaprezentowania, podczas ekspozycji w ostatnim dniu egzaminów, tylko jednej (wybranej) z nich.
 • Wyklucza się: Używania innych (nie wymienionych powyżej) narzędzi i technik malarskich.

Zadanie egzaminacyjne nr 4. Kompozycja.

 • Informacje wstępne: Dzień piąty. Czas trwania egzaminu: 4 godziny zegarowe.
 • Temat zadania: Prosimy o wykonanie na 2 arkuszach papieru o formacie B3 (50/35,3 cm.) każdy, otrzymanym od asystentów obsługujących pracownię, kompozycji na temat „Daleko/Blisko”.
 • Opis zadania: Jednym z zagadnień dotyczących poznania jest zmiana perspektywy w oglądzie otaczającej nas rzeczywistości. Obserwując ten sam obiekt lub sytuację w różnej skali często dochodzimy do zaskakujących wniosków. Coś co z daleka wydawało nam się nijakie, małe i mizerne przy bliższym poznaniu może okazać się ekscytujące. I na odwrót – zjawiska, które czasami wydają nam się wielkie, często są jedynie „burzą w szklance wody”. Zmiana skali i wyodrębnienie/powiększenie szczegółu daje również nieograniczone pole dla wyobraźni, która może podsuwać nam bardzo zaskakujące skojarzenia. I w końcu wyjęcie z kontekstu fragmentu obserwowanej rzeczywistości umożliwia nam nadanie mu nowego znaczenia. Poprosimy o wykonanie 2 (dwóch), oddzielnych kompozycji (na dwóch osobnych arkuszach papieru – dyptyk). Pierwsza kompozycja ma odpowiadać na temat DALEKO, druga zaś obrazować temat BLISKO. Obie prace powinny się uzupełniać budując tym samym spójność dyptyku. Ważne jest aby prace odznaczały się indywidualnym komentarzem plastycznym i skłaniały swą formą oraz treścią w niej zawartą do refleksji. Dlatego też myśl uchwycona powinna być w sposób niebanalny, zaskakujący, metaforyczny, żartobliwy lub symboliczny. Należy również pamiętać, że nawet najlepszy pomysł nie jest w stanie się obronić bez ciekawej formy plastycznej oraz dobrze przemyślanej kompozycji!
 • Technika: Kompozycja może być wykonana przy użyciu dowolnej techniki rysunkowo-graficznej z wykorzystaniem: kolorowych farb lub tuszu, cienkopisów lub flamastrów, wycinanki
  z kolorowych papierów (collage), piórka, pędzla, kredek.
 • Dopuszcza się: Miksowanie (mieszanie) wyżej wymienionych technik w obrębie jednej pracy, wykonanie pracy monochromatycznej przy użyciu odcieni jednego koloru. Wykonanie więcej niż jednej pracy z zastrzeżeniem zaprezentowania, podczas ekspozycji w ostatnim dniu egzaminów, tylko jednej (wybranej) z nich.
 • Wyklucza się: Używania innych (nie wymienionych powyżej) technik, takich jak np.: rysunek ołówkiem, wykorzystanie zdjęć lub fragmentów gazet, wykonanie pracy na własnym papierze.

Góra strony
TEMATY EGZAMINACYJNE Z ROKU 2018

Egzamin praktyczny na stacjonarne jednolite studia magisterskie.Dzień 1. Kompozycja.

 • Czas trwania – 5 godzin.
 • Temat zadania: Wojna skończona, jeśli tego chcesz. War is over,if you wanted it. (John Lennon, Yoko Ono)
 • Opis zadania: Problematyka dotycząca konfliktów jest bardzo szeroka zarówno pod względem kulturowym jak czasowym. Również skala tego zagadnienia bywa różna – wojny prowadzone są o terytorium czy ideę, ale również zwykły spór personalny – między dwoma osobnikami – może zamienić się w konflikt totalny. W odniesieniu do wielu krytycznych sytuacji stawiamy sobie podobne pytania: Czy należy zatracać się w udowadnianiu naszych racji, czy lepiej wyciągnąć dłoń do zgody? Jak moja postawa wpływa na drugą osobę lub kształtuje świadomość masową? Istotnym jednak pozostaje fakt, że bardzo często eskalacja sporu lub chęć jego zakończenia uzależniona jest od naszej postawy, więc: wojna skończona, jeśli tego chcesz!Prosimy o wykonanie jednej kompozycji na wyżej podany temat. Ważne jest aby prace odznaczały się indywidualnym komentarzem plastycznym i skłaniały swą formą oraz treścią w niej zawartą do refleksji. Dlatego też myśl uchwycona powinna być w sposób niebanalny, zaskakujący, metaforyczny czy symboliczny.
 • Cel zadania: Sprawdzenie umiejętności formułowania skrótowego komunikatu graficznego oraz umiejętność posługiwania się metaforą, symbolem czy skojarzeniem.
  – Ocena umiejętności budowania formy graficznymi środkami wyrazu.
  – Ocena wartości intelektualnej przedstawionego dzieła.
  – Sprawdzenie wiedzy podstawowej z zakresu kompozycji na płaszczyźnie.
  – Format pracy: 42 x 29,7 cm (A3)
 • Technika: Kompozycja może być wykonana przy użyciu dowolnej techniki rysunkowo-graficznej z wykorzystaniem: kolorowych farby lub tuszu, cienkopisów lub flamastrów, wycinanki z kolorowych papierów (collage), piórka, pędzla, kredek.
 • Dopuszcza się: miksowanie (mieszanie) wyżej wymienionych technik w obrębie jednej pracy, wykonanie pracy monochromatycznej przy użyciu odcieni jednego koloru.
 • Wyklucza się: Używania innych (nie wymienionych powyżej) technik, takich jak np.: rysunek ołówkiem, wykorzystanie zdjęć lub fragmentów gazet, wykonanie rysunku na własnym papierze.

Dzień 2. Malarstwo.

 • Czas trwania – 5 godzin.
 • Temat zadania: Martwa natura z pejzażem w tle.
 • Opis zadania: Tematem zadania jest studium martwej natury z uwzględnieniem koloru, światła, materii, przestrzeni. Należy zwrócić uwagę na wzajemne oddziaływanie i relację kolorów, temperaturę barwy, kontrast, formę. Zaleca się uwzględnienie motywu pejzażu występującego w tle.
 • Cel zadania: Sprawdzenie wrażliwości kandydatów na kolor, temperaturę barwy, materię, kontrast, formę; sprawdzenie umiejętności kandydatów w zakresie obserwacji natury i przekładania ich spostrzeżeń na język malarski; sprawdzenie umiejętności organizowania przestrzeni obrazu; sprawdzenie umiejętności w posługiwaniu się malarskimi środkami wyrazu.
 • Format pracy: 70 x 50 cm.
 • Technika: Dowolna (wodna) technika malarska.
 • Dopuszcza się użycia: Farb akrylowych, plakatowych, tempery, kolorowych tuszy. Dopuszczamy również pastele tłuste lub suche, oraz kolorowe kredki.
 • Wyklucza się: Farby olejne. Istnieje możliwość łączenia środków malarskich np. farb i pasteli.

Dzień 3. Rysunek.

 • Czas trwania – 5 godzin.
 • Temat zadania: Człowiek i przestrzeń.
 • Opis zadania: Na ostemplowanym papierze otrzymanym od asystentów obsługujących pracownię, należy wykonać rysunek postaci modela w przestrzeni wyimaginowanej (wymyślonej). O ile narysowana postać powinna przede wszystkim oddać indywidualny charakter modela oraz jego anatomiczną poprawność, o tyle przestrzeń otaczająca go, ma być strefą niczym nieskrępowanej kreacji i wyobraźni rysującego. Przestrzeń może mieć charakter realistyczny lub abstrakcyjny. Oba poddane rysunkowemu zapisowi elementy powinny stanowić spójną autorską wypowiedź zawierającą analizę światła i waloru, iluzję głębi oraz zróżnicowaną materię rysunkową.
 • Cel zadania: Celem zadania jest sprawdzenie umiejętności kandydata w ustaleniu relacji między obiektem, będącym przedmiotem analizy poprzez obserwację, a elementem będącym zapisem autorskiej wizji. Określenie stopnia zaawansowania warsztatu rysunkowego oraz możliwości kreacyjnych.
 • Format pracy: 100 x 70 cm.
 • Technika: Rysunek na papierze.
 • Dopuszcza się użycie: ołówka, węgla, tuszu, pasteli suchych bądź tłustych, gumki do ścierania.
 • Wyklucza się: Użycia koloru. Dopuszcza się wykonanie dwóch lub więcej prac, ale tylko jedna wybrana przez autora będzie poddana ocenie komisji. Pracę podpisujemy czytelnie w prawym dolnym rogu.

Góra strony
TEMATY EGZAMINACYJNE Z ROKU 2019

Egzamin praktyczny na stacjonarne jednolite studia magisterskie.

Rysunek

 • Egzamin praktyczny. Dzień 1.
 • Czas trwania egzaminu: 6 godzin zegarowych. W ciągu godziny zegarowej model pozuje przez 45 minut, a następnie ma 15 minutową przerwę.
 • Temat zadania egzaminacyjnego: Człowiek i przestrzeń
 • Format pracy: 100/70 cm, w pionie lub poziomie.
 • Opis zadania egzaminacyjnego: Na ostemplowanym papierze, otrzymanym od asystentów obsługujących pracownię, należy wykonać rysunek postaci modela w przestrzeni pracowni. Narysowana postać powinna oddawać indywidualny charakter modela, jego anatomiczną poprawność oraz stosunek do wnętrza pracowni. Należy zwrócić uwagę na światło, walor, przestrzeń oraz zróżnicowaną materię rysunkową.
 • Cel zadania egzaminacyjnego: Celem zadania jest sprawdzenie umiejętności kandydata w ustaleniu relacji pomiędzy modelem, będącym przedmiotem analizy poprzez obserwację, a elementami przestrzeni w której funkcjonuje oraz określenie stopnia zaawansowania warsztatu rysunkowego oraz możliwości kreacyjnych.
 • Technika: rysunek na papierze. Dopuszcza się użycie: ołówka, węgla rysunkowego, gumki. Wyklucza się: użycia koloru.
 • Dopuszcza się: wykonanie dwóch lub więcej prac, ale tylko jedna wybrana przez autora będzie poddana ocenie komisji.

Malarstwo

 • Egzamin praktyczny. Dzień 2.
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny zegarowe.
 • Temat zadania egzaminacyjnego: Studium martwej natury
 • Format pracy: 50/70 cm, w pionie lub poziomie.
 • Opis zadania egzaminacyjnego: Na ostemplowanym papierze, otrzymanym od asystentów obsługujących pracownię, należy wykonać studium martwej natury z uwzględnieniem elementu, który wchodził w skład studium postaci (koszulka, w którą ubrany był model). Kompozycja obrazu może zawierać całość widzianej rzeczywistości lub jej fragment ale nie mniejszy niż 30% ustawienia.
 • Cel zadania egzaminacyjnego: Celem zadania jest zbudowanie każdej z przedstawionych form kolorem w świetle i w cieniu, zachowanie odpowiednich proporcji przedmiotów a także zbudowanie przestrzeni pomiędzy rekwizytami, barwą w świetle i w cieniu.
 • Technika: malarstwo na papierze. Dopuszcza się użycie: wyłącznie farb wodnych (tempera, akryl). Wyklucza się: użycia farb akwarelowych.
 • Dopuszcza się: wykonanie dwóch lub więcej prac, ale tylko jedna wybrana przez autora będzie poddana ocenie komisji.

Kompozycja

 • Egzamin praktyczny. Dzień 3.
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny zegarowe.
 • Temat zadania egzaminacyjnego: Kamuflaż
 • Format pracy: B3 (50/35,3 cm), w pionie lub poziomie.
 • Opis zadania egzaminacyjnego: Zadanie egzaminacyjne należy wykonać na ostemplowanym papierze, otrzymanym od asystentów obsługujących pracownię. Znaczenie kluczowego w tym zadaniu słowa jest wbrew pozorom wielorakie. W terminologii przyrodniczej jest jedną z form mimikry i oznacza umiejętność ukrycia się przed drapieżnikiem, wtopienia się w tło, zdolność zatarcia różnicy między podmiotem i kontekstem, w którym się tenże podmiot zwykle jawi. W terminologii militarnej kamuflaż ma to samo znaczenie – jest jedną z technik obronnych polegających na maskowaniu się przed wrogiem. Kamuflować możemy jednak nie tylko czołgi i biologiczne byty, ale także nasze intencje i zamiary. Nie chcąc by poznano nasze prawdziwe emocje, cechy, słabości przybieramy „barwy ochronne”.
 • Cel zadania egzaminacyjnego: Zadanie polega na przedstawieniu oryginalnej interpretacji tematu i przedstawieniu jej w formie kompozycji czarno-białej wykonanej tylko jednym narzędziem. Przestrzeń poszukiwań, z której korzystamy jest w zasadzie nieograniczona (fizyczna, przyrodnicza, symboliczna, medialna, kulturowa, emocjonalna, itp.). Elementy oceny pracy to pomysł, kreatywność, kompozycja, jakość obrazowania.
 • Technika: dowolna technika z zastrzeżeniem użycia jednego narzędzia (jeśli marker to jednej szerokości, jeśli ołówek to jednej twardości; uprzedzając pytania – butelka tuszu i pędzel to wciąż jedno narzędzie). Dopuszcza się użycie: wyłącznie czerni i bieli. Wyklucza się: użycia koloru.
 • Dopuszcza się: wykonanie dwóch lub więcej prac, ale tylko jedna wybrana przez autora będzie poddana ocenie komisji.