Plan zajęć. Semestr zimowy 2021/2022


Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne licencjackie


Uwaga. Ze względu na prace remontowe prowadzone w budynku Wydziału Grafiki plan zajęć może ulec jeszcze zmianie. W szczególności dotyczy to sal wykładowych.