Portfolio. Wymagania techniczne


Wymagania techniczne dotyczące portfolio

Portfolio powinno zostać przygotowane w formie elektronicznej. Prosimy o przygotowanie i przesłanie portfolio w pliku PDF:

 • format A4 (210/297 mm) w poziomie;
 • fotografie prac umieszczone w dokumencie powinny być przygotowane w rozdzielczości 150 dpi i wysokości 150-180 mm, jako pliki RGB;
 • tak przygotowany dokument powinien zostać wyeksportowany do pliku PDF jako portfolio;
 • liczba prac w portfolio została określona w opisach jego zawartości przy każdym z rodzajów studiów;
 • na każdej stronie prosimy o umieszczenie 1 pracy rysunkowej lub malarskiej lub zestawu 4-6 szkiców, fotografii lub mniejszych formatów (wzór pliku PDF oraz wzór w dokumencie otwartym MS Word znajdują się na stronie internetowej);
 • wielkość pliku PDF nie powinna przekraczać 25 MB;
 • gotowy plik prosimy opisać: nazwisko_imię_grafika.pdf

Sposoby przygotowania pliku PDF znajdziecie Państwo np. pod poniższymi linkami:

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu. Należy zadbać o:

 • równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 • nie używać lampy błyskowej;
 • wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 • zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

Dla dociekliwych zamieszczamy miniporadnik.

Zasady przygotowania (obróbki) zdjęcia w programie graficznym na przykładzie darmowego oprogramowania Gimp. Należy:

 • uruchomić aplikację i załadować fotografię;
 • skadrować rysunek dbając o to aby „wycięty” został sam obraz bez zbędnych elementów tła;
 • ustawić rozmiar rysunku zgodnie z podanymi wyżej parametrami, można do tego celu użyć prowadnic (linii pomocniczych);
 • za pomocą uchwytów dopasowujemy obraz tak, aby w całości wypełnił obszar wyznaczony przez prowadnice, w razie konieczności można rysunek obrócić bądź dokonać innej, koniecznej modyfikacji;
 • wprowadzić „kosmetyczne poprawki” np. wyostrzanie lub delikatną korekcję barwną;
 • zapisać rysunek w pliku JPG o jak najniższej kompresji (najwyższa jakość);
 • zaimportować obraz do programu w którym będzie się przygotowywało plik PDF, np. do MS Word.

Kilka uwag dotyczących doboru prac do portfolio

Dobierając prace do portfolio warto pamiętać o różnorodności. Postać może być komponowana w układzie pionowym i poziomym, w całości – od stóp do głowy (obowiązkowo), ale też można kadrować (np. głowa, tors). Dopuszczalne jest również akcentowanie przestrzeni, w której umieszczamy modela. Należy zwrócić uwagę na zróżnicowane sposoby rysowania. Rysunek linearny, rysunek walorowy. Na ciemnym i na jasnym tle. Rysunek studyjny to wnikliwa obserwacja proporcji i konstrukcji modela, tak samo w ogólnej sylwetce, jak i w detalach takich jak: dłonie, stopy, twarz. Rysunek studyjny to też analiza światłocienia. Źródło światła, nakładanie cieni, półcieni. Poza rysunkami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni, których powinno być minimum pięć, w teczce mogą znaleźć się prace o innej tematyce, np. martwa natura, studium wnętrza, pejzaż, szkice postaci, studium detali ciała, kompozycje: z wyobraźni, eksperymentalne, materialne.
W przypadku malarstwa warto zwrócić uwagę na różnorodność przy doborze prac do portfolio. Kolorystyka monochromatyczna, ciepła, zimna itd. Warto szukać interesujących układów przestrzennych.


We wzorach portfolio wykorzystaliśmy rysunki studentów Wydziału Grafiki: Aleksieja Cecocho, Marty Dębskiej, Heleny Stiasny.


* Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez ASP w Warszawie rekrutacji na studia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej