Postępowania o nadanie stopnia doktora

Przemysław Adamski
Marta Banaszak
Agnieszka Cieślikowska
Mariusz Filipowicz
Marek Knap
Dominika Korzeniowska
Joanna Leszczyńska
Rafał Nijak
Beata Kołakowska 
Vahram Mikhitaryan
Anna Piesiewicz
Aleksandra Siekierko
Magdalena Małczyńska-Umedy
Agata Budny-Ciszewska
Anna Barlik
Łukasz Polkowski
Ilona Kanclerz

 

Ewa Kępczyńska-Szyman
Aleksandra Wrońska
Wojciech Domagalski
Aleksander Myjak
Ewa Bobrowska
Karolina Pietrzyk
Sophie Masłowski 
Katarzyna Szarek
Katarzyna Betlińska
Monika Skierś
Katarzyna Ferworn-Horawa
Zuzanna Hertzberg
Krzysztof Ćwiertniewski
Piotr Żaczek
Adam Dudek
Aleksandra Czerniawska


PRZEWODY OTWARTE


ALEKSANDRA CZERNIAWSKA
Promotor: prof. Maciej Buszewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof.  Izabella Gustowska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzent: dr hab. Bogna Burska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01         

 


 

KATARZYNA FERWORN-HORAWA
Promotor: prof. Leon Tarasewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Jan Gryka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Artystyczny w Lublinie
Recenzent: prof. Grzegorz Klaman, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01      01


KAROLINA PIETRZYK
Promotor: prof. Jacek Staszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof.  Janina Rudnicka, Uniwersytet Artystyczny w Gdańsku
Recenzent: dr hab. Przemysław Pintal,  Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:
01


EWA BOBROWSKA
Promotor: prof. Sławomir Ratajski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Paweł Nowak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof.  Andrzej Bator, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Recenzje:

01 01

 


PRZEWODY ZAMKNIĘTE


ADAM DUDEK
Promotor: prof. Błażej Ostoja Lniski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof.  Wiesław Łuczaj, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Recenzent:dr hab. Jacek Staniszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01         01

Opis pracy doktorskiej:
01


 

PIOTR  ŻACZEK
Promotor: dr hab. Andrzej Kalina, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Recenzent: prof.  Krzysztof Tomalski, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Recenzent: dr hab. Rafał Kochański, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Recenzje:

01     01

Opis pracy doktorskiej:
01


 

 

KRZYSZTOF ĆWIERTNIEWSKI
Promotor: prof. Stanisław Wieczorek, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Grzegorz Mazurek, Zakład Sztuki Mediów Cyfrowych WA UMCS w Lublinie
Recenzent: prof. Michał Kliś, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Recenzje:

01      01

Opis pracy doktorskiej:
01


ZUZANNA HERTZBERG
Promotor: prof. Leon Tarasewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Jan Gryka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Artystyczny w Lublinie
Recenzent: prof. Sławomir Ratajski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Recenzje:

01     01

Opis pracy doktorskiej:


01


MONIKA SKIERŚ
Promotor: prof. Sławomir Ratajski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Jacek Jagielski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzent: prof. Janusz Bałdyga, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Recenzje:

01         01

Opis pracy doktorskiej:


01


KATARZYNA BETLIŃSKA
Promotor: prof. Andrzej Węcławski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Adam Romaniuk, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent: prof. Stefan Ficner, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:


01


SOPHIE MASŁOWSKI
Promotor: dr hab. Stanisław Brach, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof.  Katarzyna Jóźwiak-Moskal, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Recenzent: prof.  Ewa Janus, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:


01

 


KATARZYNA SZAREK
Promotor: dr hab. Maciej Aleksandrowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab.  Andrzej Banachowicz Poznań, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzent: prof. Grazyna Jaskierska-Albrzykowska Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:


01


ALEKSANDER MYJAK
Promotor: dr hab. Jacek Staszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Andrzej Banachowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzent: prof.  Krzysztof Szymanowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:


01


WOJCIECH DOMAGALSKI
Promotor: prof.  Andrzej Węcławski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent: prof. Jan Pamuła, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:


01

 


ŁUKASZ POLKOWSKI
Promotor: prof. Krzysztof Olszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. Piotr Jaworowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01

 


ALEKSANDRA WROŃSKA
Promotor: prof. Krzysztof Trusz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent: dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01


ILONA KANCLERZ
Promotor: prof. Krzysztof Olszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Stanisław Andrzejewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Kazimierz Cieślik, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01

 


EWA KĘPCZYŃSKA-SZYMAN
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Banecka, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Andrzej Kalina, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Andrzej Dworakowski, Politechnika Białostocka

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01

 


ANNA BARLIK
Promotor: dr hab. Maciej Aleksandrowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Jan Tutaj, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Recenzent: prof. Mariusz Białecki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01

 


AGATA BUDNY-CISZEWSKA
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Banecka, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Krzysztof Szymanowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Recenzent: dr hab. Agnieszka Łukaszewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01

 

ALEKSANDRA SIEKIERKO
Promotor: dr hab. Piotr Welk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
         
Recenzent: prof. Andrzej Banachowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
         Recenzent:  prof. Aleksander Olszewski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Recenzje:

01   01

Opis pracy doktorskiej:

01


MAGDALENA MAŁCZYŃSKA-UMEDY
Promotor: prof. Piotr Garlicki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Jacek Mrowczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent: dr hab. Artur Frankowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Recenzje:

01 01

 


VAHRAM MKHITARYAN
Promotor: prof. Stanisław Wieczorek, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Tomasz Bogusławski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Recenzent: prof. Marian Oslislo, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Recenzje:

01 01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


ANNA PIESIEWICZ
Promotor: prof. Lech Majewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent: dr hab. Jacek Staniszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01 01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


MAREK KNAP
Data wszczęcia postępowania: 10.07.2013 r.
Promotor: prof. Lech Majewski
Recenzent: prof. Maciej Buszewicz
Recenzent: prof. Krzysztof Lenk

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


DOMINIKA KORZENIOWSKA
Data wszczęcia postępowania: 29.09.2014 r.
Promotor: prof. Maciej Buszewicz
Recenzent: dr hab. Jadwiga Okrassa
Recenzent: dr hab. Tomasz Bierkowski

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


JOANNA LESZCZYŃSKA
Data wszczęcia postępowania: 17.04.2013 r.
Promotor: prof. Błażej Ostoja Lniski
Recenzent: prof. Andrzej Banachowicz
Recenzent: prof. Sławomir Marzec

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


MARIUSZ FILIPOWICZ
Data wszczęcia postępowania: 19.03.2014 r.
Promotor: dr hab. Jacek Staszewski, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Piotr Muschalik
Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Protakiewicz

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


MARTA BANASZAK
Data wszczęcia postępowania: 19.04.2012 r.
Promotor: dr hab. Rafał Kochański
Recenzent: prof. Janusz Akermann
Recenzent: prof. Andrzej Węcławski

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


RAFAŁ NIJAK
Data wszczęcia postępowania: 27.11.2013 r.
Promotor: prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski
Recenzent: prof. dr hab. Mirosław Pawłowski
Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Tomalski

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


PRZEMYSŁAW ADAMSKI
Data wszczęcia postępowania: 06.06.2012 r.
Promotor: prof. dr hab. Hieronim Neumann
Recenzent: prof. dr hab. Maciej Ćwiek
Recenzent: dr hab. Ewa Ziobrowska

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


AGNIESZKA CIEŚLIKOWSKA
Data wszczęcia postępowania: 13.01.2010 r.
Promotor: prof. Piotr Garlicki
Recenzent: prof. Andrzej Nowaczyk
Recenzent: prof. Wojciech Regulski

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


BEATA KOŁAKOWSKA
Data wszczęcia postępowania: 19.03.2014 r.
Promotor: prof. Zofia Glazer-Rudzińska
Recenzent: prof. Wiesław Bieńkuński
Recenzent: dr hab. Grzegorz Mroczkowski

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem