Postępowania o nadanie stopnia doktora

PRZEWODY ZAMKNIĘTE

PRZEWODY OTWARTE

Przemysław Adamski
Marta Banaszak
Agnieszka Cieślikowska
Mariusz Filipowicz
Marek Knap
Dominika Korzeniowska
Joanna Leszczyńska
Rafał Nijak
Beata Kołakowska 
Vahram Mikhitaryan
Anna Piesiewicz
Aleksandra Siekierko
Magdalena Małczyńska-Umedy
Agata Budny-Ciszewska
Anna Barlik
Łukasz Polkowski
Ilona Kanclerz
Ewa Kępczyńska-Szyman
Aleksandra Wrońska
Wojciech Domagalski
Aleksander Myjak
Sophie Masłowski
Katarzyna Szarek
Katarzyna Betlińska
Monika Skierś
Zuzanna Hertzberg
Krzysztof Ćwiertniewski
Piotr Żaczek
Adam Dudek
Ewa Bobrowska
Katarzyna Ferworn-Horawa
Jacek Kolasiński
Aleksandra Czerniawska
Paulina Buźniak
Maria Strzelecka
Karolina Pietrzyk
Anna Tomczyńska
Beata Pofelska
Anna Nowicka
Keiji Matsumoto
Michał Piekarski

Katarzyna Dorocińska-Mayhew
Laura Dyczko
Anna Koźbiel-Walas


PRZEWODY OTWARTE


ANNA KOŹBIEL-WALAS
Promotor: prof. Błażej Ostoja Lniski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent: dr hab. Jacek Staniszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01

 

 


LAURA DYCZKO
Promotor: prof. Włodzimierz Szymański, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent: prof. Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01 01

 

 


KAROLINA DOROCIŃSKA-MAYHEW
Promotor: prof. Prot Jarnuszkiewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Andrzej Bator, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Recenzent: prof. Stefan Antoni Czyżewski, Uniwersytet Łódzki

Recenzje:

01 01

 

 


PRZEWODY ZAMKNIĘTE


MICHAŁ PIEKARSKI
Promotor: dr hab. Grażyna Lange, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Piotr Kunce, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Recenzent: prof. Piotr Garlicki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:
01


KEIJI MATSUMOTO
Promotor: prof. Jacek Staszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Andrzej Kalina, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Agnieszka Łukaszewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01

 


 

ANNA NOWICKA

Promotor: prof. Lech Majewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Piotr Smolnicki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Witold Jacyków, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:
01


BEATA POFELSKA
Promotor: dr hab. Rafał Kochański, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Andrzej Banachowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:
01

 


 

ANNA TOMCZYŃSKA
Promotor: prof. Lech Majewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Stanisław Wieczorek, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Elżbieta Protakiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:
01


KAROLINA PIETRZYK
Promotor: prof. Jacek Staszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof.  Janina Rudnicka, Uniwersytet Artystyczny w Gdańsku
Recenzent: dr hab. Przemysław Pintal,  Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:
01

 


MARIA STRZELECKA
Promotor: dr hab. Grażyna Lange, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Janusz Górski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Recenzje:

      01       01

Opis pracy doktorskiej:

01


PAULINA BUŹNIAK
Promotor: prof. Błażej Ostoja Lniski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Witold Warzywoda, Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
Recenzent: prof. Stefan Ficner, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Recenzje:

01       01

Opis pracy doktorskiej:

01


 

ALEKSANDRA CZERNIAWSKA
Promotor: prof. Maciej Buszewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof.  Izabella Gustowska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzent: dr hab. Bogna Burska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01         01

Opis pracy doktorskiej:
01


JACEK KOLASIŃSKI
Promotor: prof. Paweł Nowak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Andrzej Banachowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzent: prof. Kamil Kuskowski, Akademia Sztuki w Szczecinie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:
01


 

EWA BOBROWSKA
Promotor: prof. Sławomir Ratajski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Paweł Nowak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Andrzej Bator, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Recenzje:

01 01

 


KATARZYNA FERWORN-HORAWA
Promotor: prof. Leon Tarasewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Jan Gryka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Artystyczny w Lublinie
Recenzent: prof. Grzegorz Klaman, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01 01


ADAM DUDEK
Promotor: prof. Błażej Ostoja Lniski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof.  Wiesław Łuczaj, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Recenzent:dr hab. Jacek Staniszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01         01

Opis pracy doktorskiej:
01


 

PIOTR  ŻACZEK
Promotor: dr hab. Andrzej Kalina, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Recenzent: prof.  Krzysztof Tomalski, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Recenzent: dr hab. Rafał Kochański, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Recenzje:

01     01

Opis pracy doktorskiej:
01


 

 

KRZYSZTOF ĆWIERTNIEWSKI
Promotor: prof. Stanisław Wieczorek, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Grzegorz Mazurek, Zakład Sztuki Mediów Cyfrowych WA UMCS w Lublinie
Recenzent: prof. Michał Kliś, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Recenzje:

01      01

Opis pracy doktorskiej:
01


ZUZANNA HERTZBERG
Promotor: prof. Leon Tarasewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Jan Gryka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Artystyczny w Lublinie
Recenzent: prof. Sławomir Ratajski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Recenzje:

01     01

Opis pracy doktorskiej:


01


MONIKA SKIERŚ
Promotor: prof. Sławomir Ratajski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Jacek Jagielski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzent: prof. Janusz Bałdyga, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Recenzje:

01         01

Opis pracy doktorskiej:


01


KATARZYNA BETLIŃSKA
Promotor: prof. Andrzej Węcławski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Adam Romaniuk, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent: prof. Stefan Ficner, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:


01


SOPHIE MASŁOWSKI
Promotor: dr hab. Stanisław Brach, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof.  Katarzyna Jóźwiak-Moskal, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Recenzent: prof.  Ewa Janus, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:


01

 


KATARZYNA SZAREK
Promotor: dr hab. Maciej Aleksandrowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab.  Andrzej Banachowicz Poznań, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzent: prof. Grazyna Jaskierska-Albrzykowska Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:


01


ALEKSANDER MYJAK
Promotor: dr hab. Jacek Staszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Andrzej Banachowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzent: prof.  Krzysztof Szymanowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:


01


WOJCIECH DOMAGALSKI
Promotor: prof.  Andrzej Węcławski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent: prof. Jan Pamuła, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:


01

 


ŁUKASZ POLKOWSKI
Promotor: prof. Krzysztof Olszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. Piotr Jaworowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01

 


ALEKSANDRA WROŃSKA
Promotor: prof. Krzysztof Trusz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent: dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01


ILONA KANCLERZ
Promotor: prof. Krzysztof Olszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Stanisław Andrzejewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Kazimierz Cieślik, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01

 


EWA KĘPCZYŃSKA-SZYMAN
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Banecka, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Andrzej Kalina, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Andrzej Dworakowski, Politechnika Białostocka

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01

 


ANNA BARLIK
Promotor: dr hab. Maciej Aleksandrowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Jan Tutaj, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Recenzent: prof. Mariusz Białecki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01

 


AGATA BUDNY-CISZEWSKA
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Banecka, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Krzysztof Szymanowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Recenzent: dr hab. Agnieszka Łukaszewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Recenzje:

01 01

Opis pracy doktorskiej:

01

 

ALEKSANDRA SIEKIERKO
Promotor: dr hab. Piotr Welk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
         
Recenzent: prof. Andrzej Banachowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
         Recenzent:  prof. Aleksander Olszewski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Recenzje:

01   01

Opis pracy doktorskiej:

01


MAGDALENA MAŁCZYŃSKA-UMEDY
Promotor: prof. Piotr Garlicki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: dr hab. Jacek Mrowczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent: dr hab. Artur Frankowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Recenzje:

01 01

 


VAHRAM MKHITARYAN
Promotor: prof. Stanisław Wieczorek, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent: prof. Tomasz Bogusławski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Recenzent: prof. Marian Oslislo, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Recenzje:

01 01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


ANNA PIESIEWICZ
Promotor: prof. Lech Majewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Recenzent:
dr hab. Dawid Korzekwa, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Recenzent:
dr hab. Jacek Staniszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzje:

01 01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


MAREK KNAP
Data wszczęcia postępowania: 10.07.2013 r.
Promotor: prof. Lech Majewski
Recenzent: prof. Maciej Buszewicz
Recenzent: prof. Krzysztof Lenk

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


DOMINIKA KORZENIOWSKA
Data wszczęcia postępowania: 29.09.2014 r.
Promotor: prof. Maciej Buszewicz
Recenzent: dr hab. Jadwiga Okrassa
Recenzent: dr hab. Tomasz Bierkowski

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


JOANNA LESZCZYŃSKA
Data wszczęcia postępowania: 17.04.2013 r.
Promotor: prof. Błażej Ostoja Lniski
Recenzent: prof. Andrzej Banachowicz
Recenzent: prof. Sławomir Marzec

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


MARIUSZ FILIPOWICZ
Data wszczęcia postępowania: 19.03.2014 r.
Promotor: dr hab. Jacek Staszewski, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Piotr Muschalik
Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Protakiewicz

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


MARTA BANASZAK
Data wszczęcia postępowania: 19.04.2012 r.
Promotor: dr hab. Rafał Kochański
Recenzent: prof. Janusz Akermann
Recenzent: prof. Andrzej Węcławski

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


RAFAŁ NIJAK
Data wszczęcia postępowania: 27.11.2013 r.
Promotor: prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski
Recenzent: prof. dr hab. Mirosław Pawłowski
Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Tomalski

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


PRZEMYSŁAW ADAMSKI
Data wszczęcia postępowania: 06.06.2012 r.
Promotor: prof. dr hab. Hieronim Neumann
Recenzent: prof. dr hab. Maciej Ćwiek
Recenzent: dr hab. Ewa Ziobrowska

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


AGNIESZKA CIEŚLIKOWSKA
Data wszczęcia postępowania: 13.01.2010 r.
Promotor: prof. Piotr Garlicki
Recenzent: prof. Andrzej Nowaczyk
Recenzent: prof. Wojciech Regulski

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01


BEATA KOŁAKOWSKA
Data wszczęcia postępowania: 19.03.2014 r.
Promotor: prof. Zofia Glazer-Rudzińska
Recenzent: prof. Wiesław Bieńkuński
Recenzent: dr hab. Grzegorz Mroczkowski

Recenzje:

01   01

Streszczenie pracy doktorskiej:

01