Pracownia Litografii


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Prof. Błażej Ostoja Lniski
Mgr Nastazja CiupaDyplomy


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Grafiki

Pracownia Litografii

prof. zw. Błażej Ostoja Lniski III-V rok

adiunkt dr Magdalena Boffito I-II rok

as. mgr Nastazja Ciupa

st. tech. mgr Rober Kurzaj

Zajęcia w Pracowni Litografii są prowadzone dla studentów od pierwszego do piątego roku. Studenci realizują projekty z dziedziny grafiki artystycznej łącząc tradycyjną technikę i nowe media, poszukując kreatywnych rozwiązań w obszarach daleko wykraczających poza tradycyjne rozumienie grafiki druku płaskiego. Podstawową formą zajęć są ćwiczenia realizowane przez studenta w ciągu roku akademickiego poprzedzone wprowadzeniem w formie wykładów z technik graficznych (z naciskiem na techniki druku płaskiego – litografii, risografii, mokulito) oraz wykładów teoretycznych poszerzających horyzonty intelektualne i możliwości kreacyjne. Wykłady z zakresu techniki mają za zadanie pokazać studentowi pełne spektrum możliwości technicznych warsztatu litograficznego, co ma swoje odbicie w jego świadomym doborze środków – dzięki ugruntowanej wiedzy, student może swobodniej poruszać się w sferze kreatywnej, a kształtowana materia graficzna odzwierciedla jego ekspresję i indywidualne podejście do tematu. 

Strony prowadzone przez Pracownię Litografii:

http://wielkiwodewil.pl