Pracownia Znaku i Kompleksowego Projektowania Graficznego


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Prof. Piotr Garlicki
Mgr Mateusz Kowalski


PRACOWNIA ZNAKU I KOMPLEKSOWEGO PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 2020/2021


PRACOWNIA ZNAKU I KOMPLEKSOWEGO PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 2019/2020


Współczesny projektant graficzny jest twórcą, przed którym stawiane są skomplikowane zadania projektowe. Jego praca uzależniona jest z jednej strony od potrzeb zewnętrznej, dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości i wymagań zleceniodawcy, z drugiej zaś od zespołów w których niejednokrotnie przychodzi mu pracować. Dlatego wykształcenie projektanta „kompletnego”, który będzie umiał poruszać się na różnych polach grafiki użytkowej jest priorytetem tej pracowni.

Podstawą dydaktyki jest nauczanie kreatywnego myślenia w tworzeniu spójnych systemów komunikacji wizualnej. Fundamentem tej pracowni są dwa równoległe wymiary uzupełniające się nawzajem: twórczy i praktyczny. Pierwszy obejmuje myślenie kreacyjne, artystyczne, które w efekcie musi się materializować w plastycznym rozwiązaniu. W wymiarze praktycznym zaś zawarte jest nauczanie zasad w projektowaniu kompleksowych systemów komunikacji wizualnej o spójnym kodzie graficznym.

Głównym profilem tej pracowni jest nauka kreowania wizerunku marki w szerokim tego słowa znaczeniu. Pod pojęciem marki – w nowoczesnym ujęciu – znajdują się wszelkie zjawiska związane z działalnością człowieka, co oznacza że nie funkcjonuje ono jedynie w sferze komercyjnej (znak graficzny, identyfikacja korporacyjna, promocja produktu) ale również kulturalnej (oprawa festiwali, wystaw, spektakli teatralnych), czy społecznej (kampanie społeczne, systemy oznakowania w przestrzeni publicznej).