Dr hab. Dorota Folga Januszewska, prof. uczelni


TEORIA I EKSPERYMENT – POWRÓT


Dorota.folga-januszewska@cybis.asp.waw.pl

Kierownik Pracowni Teorii i Eksperymentu  Wydziału Grafiki Akademii  Sztuk Pięknych w Warszawie, wicedyrektor Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. Historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Studiowała historię sztuki (1975-1979) na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzowała (1982)  i habilitowała (2007). 1984-2008 wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Neofilologii i Podyplomowe Studium Muzealnictwa IHS UW, 2014-2021 promotor prac doktorskich  ISWH UW), 2008-2014 autorka programu studiów muzeologicznych na UKSW w Warszawie (Kierownik Katedry i dyrektor Instytutu Muzeologii). 1979–2008 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (od asystenta do dyrektora). Członek  Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, prezydent ICOM-Polska (2002-2008 i 2012-2018), prezydent MOCO ICOM 2014-2016, członek SAREC ICOM, 2016 r. prezydent Komitetu ds. Rezolucji ICOM, członek AICA. Ekspert Rady Europy ds. muzeów od 2004, ekspert UNESCO High Level  Forum on Museums oraz  w programach MNiSW , członek  Zespołu NPRH, członek KNoK PAN, członek wielu rad naukowych i muzealnych. Inicjatorka neuromuzeologii i wspólautorka Ustawy o Muzeach 1996. Członek Honorowy Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, wielokrotny juror konkursów graficznych, autorka wielu książek, katalogów i tekstów poświęconych grafice, sztuce plakatu, teorii i sztuce współczesnej. Stypendystka i współpracownik m. in: Centro di Studi Andrea Palladio w Vicenzy 1980, Museu d’Arte Antigua w Lizbonie 1981, Institut fur die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu 1984, Indira Gandhi National Center for Arts w New Delhi 1986, Klee  Stiftung i Kunstmuseum w Bern 1998-2000;  Kunsthistorisches Museum w Wiedniu.  Autorka ponad 300 publikacji z zakresu muzeologii, grafiki współczesnej i plakatu, teorii i sztuki XVII–XXI w. kuratorka 64 wystaw realizowanych w Polsce, Niemczech, Austrii, USA, Irlandii, Francji, Japonii i Rosji.

Dorota Folga-Januszewska – Wikipedia, wolna encyklopedia
Dorota Folga-Januszewska - Google Scholar
Up2 to Europe: Dorota Folga Januszewska European Institution Partner :: Up2Europe 
Identyfikacje badawcze: 

Library of Congress US: 101833086 (viaf.org) 

Noty w  słownikach:
Dorota Folga-Januszewska - encyklopedia.biolog.pl
Polscy Muzealnicy: Dorota Folga-Januszewska - polscy muzealnicy. Dorota Folg (shops-net.com) 

Wywiady i rozmowy:
Match the better one - PURPOSE
Folga-Januszewska, Dorota — Magazyn Kontakt 
Rozmowa z prof. Dorotą Folgą-Januszewską o wirtualnym zwiedzaniu muzeów (polityka.pl)
Dokument do wydruku (niepelnosprawni.pl)