Rekrutacja


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 znajdują się tutaj.


| Studia | Krok po kroku | Portfolio | Autoprezentacja | Materiały dodatkowe | FAQ |


Słowo od Dziekana

Prof. Błażej Ostoja Lniski, Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie

Dołącz do nas.
Wydział Grafiki jest największym Wydziałem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, oferując kształcenie dla ponad 400 studentów na studiach stacjonarnych oraz prowadzonych w trybie niestacjonarnym. Kształcenie przebiega w atmosferze wzajemnego szacunku, tolerancji a także w duchu poszanowania odmienności i indywidualności – na Wydziale Grafiki wspieramy różnorodność i bogactwo postaw twórczych. Kształcenie na Wydziale Grafiki obejmuje szerokie spektrum specjalności: grafikę warsztatową, ilustrację, komunikację wizualną, projektowanie książki, projektowanie plakatu, kreację multimedialną i fotografię. Proponujemy także zajęcia z zakresu projektowania publikacji cyfrowych, czasopism, gier i krojów pisma, typografii. To wszystko osadzone jest na pokaźnej podbudowie zajęć ogólnoplastycznych – malarstwa i rysunku oraz komplementarnej teorii. Podstawą programu kształcenia jest zachowanie wypracowanej przez wiele lat równowagi pomiędzy klasycznym kanonem sztuk pięknych a innowacyjnymi technologiami obecnymi we współczesnym świecie sztuki. Kompleksowe kształcenie służy rozwijaniu inwencji artystycznej i projektowej studiujących. Umożliwia wykształcenie wszechstronnych artystów i artystów projektantów. Taki model kształcenia poprzez umiejętność łączenia różnych technik i technologii sprzyja rozwijaniu kompetencji na wielu polach jednocześnie. Wychodzenie poza ramy wąskich specjalizacji przekłada się na swoistą multidyscyplinarność. Absolwenci naszego Wydziału z pełną swobodą poruszają się zarówno na polu artystycznym, jak i w sposób profesjonalny korzystają z dostępnych narzędzi i technologii. Wydział Grafiki jest miejscem szczególnym, nie tylko oferującym wielość możliwości. Będąc częścią Akademii opiera się na doświadczeniach wielowiekowej tradycji pozostając otwartym miejscem dialogu, ścierania się różnorodnych opinii i nowych trendów. Poprzez bogaty i wspierający wielokierunkowe kształcenie program, wspieramy naszych Studentów w kształtowaniu ich przyszłej ścieżki kariery.


Formy i rodzaje studiów

Wydział Grafiki oferuje możliwość studiowania na:

w dwóch specjalnościach:

 • Grafika projektowa;
 • Grafika artystyczna.

Jednolite studia magisterskie (5-letnie).

 1. Kształcenie wstępne na 1 i 2 roku studiów obejmuje 13 przedmiotów kierunkowych i 2 przedmioty teoretyczne.
 2. Kształcenie kierunkowe na 3, 4 i 5 roku obejmuje kształcenie w 2 obowiązkowych specjalizacjach oraz w zakresie rysunku, malarstwa i zajęć fakultatywnych.
 3. Proponowane pracownie specjalistyczne (dyplomujące) to:
 • Interdyscyplinarne Techniki Klasyczne
 • Grafika Koncepcyjna i Intermedialna
 • Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe
 • Litografia
 • Plakat i Grafika Wydawnicza
 • Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych
 • Ilustracja
 • Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne
 • Multimedia
 • Animacja
 • Gry i Komiksy

Ponadto oferujemy:

 • Zajęcia fakultatwne (Projektowanie czasopism, Projektowanie krojów pism)

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie).
Pracownie dyplomujące:

 • Grafika artystyczna
 • Projektowanie książki i ilustracji
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie gazet i czasopism
 • Multimedia

Niestacjonarne studia II stopnia (2,5-letnie).
Pracownie dyplomujące:

 • Grafika artystyczna
 • Projektowanie książki i ilustracji
 • Projektowanie plakatu
 • Projektowanie graficzne
 • Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej

Niestacjonarne studia II stopnia – zaoczne (2,5-letnie).
Pracownie dyplomujące:

 • Grafika artystyczna
 • Grafika projektowa i komunikacja wizualna
 • Grafika interaktywna i multimedia
 • Ilustracja i grafika wydawnicza