Rekrutacja. Autoprezentacja


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 znajdują się tutaj.


| Studia | Krok po kroku | Portfolio | Autoprezentacja | Materiały dodatkowe | FAQ |


Ogólne informacje dotyczące autoprezentacji

W skład autoprezentacji wchodzi przedstawienie i omówienie cyfrowego portfolio ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty związane z zaprezentowanymi w nim pracami (inspiracje, technika wykonania, walory plastyczne, itp.).


Celem autoprezentacji jest poznanie możliwości intelektualnych kandydata, jego wiedzy oraz zainteresowań w zakresie grafiki, ale również malarstwa, rzeźby, architektury, literatury i filmu. Kandydat podczas zdalnego spotkania omawia prace umieszczone w portfolio ze szczególnym zwróceniem uwagi na inspiracje, technikę wykonania, walory plastyczne, itp.). Kandydat prezentuje wymienione zagadnienia przed Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Prosimy zatem o przygotowanie syntetycznych prezentacji, omawiających nie tylko poszczególne prace wchodzące w skład portfolio ale też ogólnej wypowiedź dotyczącej Państwa inspiracji, umiejętności plastycznych oraz zainteresowań w kontekście sztuk pięknych.
Spotykamy się z Państwem na platformie Google Meets lub Zoom. Informacje techniczne dotyczące wideokonferencji otrzymają Państwo przed drugim etapem egzaminów wstępnych.