Rekrutacja. Portfolio


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 znajdują się tutaj.


| Studia | Krok po kroku | Portfolio | Autoprezentacja | Materiały dodatkowe | FAQ |Jednolite, 5-letnie studia magisterskie

Cyfrowe portfolio kandydata musi zawierać:

 • Fotografie 10 rysunków w formacie 100/70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową);
 • Fotografie 5 prac malarskich w formacie zawierającym się w formacie pomiędzy 50/70 cm  a 100/70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podłożu płaskim;
 • Fotografie 4 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich wykonanych z natury lub też będących różnorodnymi kompozycjami plastycznymi;
 • Fotografie wybranych 3 stron ze szkicownika zawierające się w formacie pomiędzy A5 a A3;
 • Fotografie 3 zdjęć będących zapisem dowolnych inspiracji lub też „notatką fotograficzną” dowolnego motywu.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Cyfrowe portfolio kandydata musi zawierać:

 • Fotografie 10 rysunków w formacie 100/70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi postaci lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową;
 • Fotografie 10 prac malarskich w formacie zawierającym się w formacie pomiędzy 50/70 cm a 100/70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podstawie motywu martwej natury oraz studium postaci;
 • Fotografie 5 pozostałych plansz stanowiące rozszerzenie o dowolny reprezentatywny wybór z zakresu fotografii, grafiki warsztatowej lub grafiki projektowej lub kompilacji dzieł z tych 3 obszarów.

Prace w portfolio należy pogrupować w kategorie: rysunek, malarstwo, fotografia, grafika warsztatowa lub grafika projektowa.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Cyfrowe portfolio kandydata musi zawierać:

 • Fotografie 8 rysunków w formacie nie przekraczającym 100/70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi postaci lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową;
 • Fotografie 8 prac malarskich w formacie zawierającym się w formacie pomiędzy 50/70 cm a 100/70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podstawie motywu martwej natury, studium postaci lub pejzażu;
 • Fotografie 8 pozostałych plansz stanowiące rozszerzenie o dowolny, reprezentatywny wybór z zakresu fotografii, grafiki warsztatowej, grafiki projektowej lub kompilacji dzieł z tych 3 obszarów.

Prace w cyfrowym portfolio należy pogrupować w kategorie: rysunek, malarstwo, fotografia, grafika warsztatowa lub grafika projektowa.


Opis wymagań technicznych dotyczących portfolio kandydata

Portfolio należy przygotować w formie elektronicznej w postaci pliku PDF według następujących wytycznych:

 • format A4 (210/297 mm) w poziomie;
 • fotografie prac umieszczone w portfolio muszą być przygotowane w rozdzielczości 150 dpi i wysokości 150-180 mm, jako pliki RGB; tak przygotowany dokument powinien zostać wyeksportowany do pliku PDF jako portfolio;
 • liczba prac w portfolio została określona w opisach jego zawartości przy każdym z rodzajów studiów;
 • na każdej stronie należy umieścić 1 pracę rysunkową bądź malarską lub zestaw 4-6 szkiców, fotografii lub mniejszych formatów;
 • każda praca powinna być podpisana na dole strony (rok powstania, wymiary, technika);
 • wielkość pliku PDF nie powinna przekraczać 25 MB;
 • gotowy plik należy opisać: nazwisko_imię_grafika.pdf
 • przykładowe wzory portfolio: wzór portfolio w pliku PDF, wzór portfolio w pliku otwartym MS Word.

Portfolia nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie rekrutacji zostaną wykluczone z postępowania egzaminacyjnego.


Dodatkowe informacje dotyczące portfolio

Metody przygotowania pliku PDF znajdziecie Państwo np. pod poniższymi linkami:

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu do portfolio. Należy zadbać o:

 • równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 • nie używać lampy błyskowej;
 • wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 • zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

Dla dociekliwych zamieszczamy miniporadnik.


Kilka uwag dotyczących prac umieszczanych w portfolio

Dr Aleksander Myjak

 • Szkicownik (zeszyt, blok) to swobodny zapis wszelkich działań rysunkowych i malarskich, które służą przygotowaniom do egzaminów, a zarazem powstają z potrzeby oraz przyjemności tworzenia. Mogą w nim znajdować się tak samo szkice, rysunki studyjne modela, portret, zwięrzęta, pejzaż, wnętrza, jak i kompozycje abstrakcyjne, „z wyobraźni”, eksperymenty ideowe i warsztatowe. Wszelkie narzędzia, techniki rysunkowe i malarskie są dozwolone. Najważniejszym aspektem szkicownika jest to, aby powstawał systematycznie przez dłuższy okres czasu.
 • Rysunek studyjny aktu lub postaci w przestrzeni powinien udowadniać umiejętności warsztatowe Kandydata w aspektach takich jak: budowanie kompozycji; obserwacja przestrzeni i perspektywy; obserwacja anatomii, proporcji i konstrukcji postaci; posługiwanie się kontrastem, światłem, linią, materią; użycie narzędzi rysunkowych takich jak: grafit, węgiel, tusz; poszukiwanie indywidualnego charakteru i nastroju; kreatywność.
 • Dobierając prace do teczki warto pamiętać o różnorodności. Postać może być komponowana w układzie pionowym i poziomym, w całości – od stóp do głowy (obowiązkowo), ale też można kadrować (np. głowa, tors). Dopuszczalne jest również akcentowanie przestrzeni, w której umieszczamy modela. Należy zwrócić uwagę na zróżnicowane sposoby rysowania. Rysunek linearny, rysunek walorowy. Na ciemnym i na jasnym tle. Rysunek studyjny to wnikliwa obserwacja proporcji i konstrukcji modela, tak samo w ogólnej sylwetce, jak i w detalach takich jak: dłonie, stopy, twarz.
 • Rysunek studyjny to też analiza światłocienia. Źródło światła, nakładanie cieni, półcieni. Techniki: grafit, węgiel, czarna pastel, tusz. Tutaj istotna jest świadomość cech używanych narzędzi i ich stosowanie. Poza rysunkami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni, których powinno być minimum pięć, w teczce mogą znaleźć się prace o innej tematyce, np. martwa natura, studium wnętrza, pejzaż, szkice postaci, studium detali ciała, kompozycje: z wyobraźni, eksperymentalne, materialne.
 • Temat prac malarskich w teczce nie jest konkretnie określony, tym niemniej kandydat powinien oprzeć się na szeroko pojętej „martwej naturze”. Natomiast nie wyklucza się innych tematów, np. studium modela, studium portretu, pejzażu, kompozycji „z wyobraźni”. Prace malarskie powinnny udowadniać umiejętności warsztatowe kandydata w zakresie takim jak posługiwanie się narzędziami malarskimi (farbami akrylowymi, temperami, pędzlem, szpachlą, ewentualnie farbami olejnymi); obserwacja przestrzeni, budowanie planów; posługiwanie się takimi pojęciami jak: harmonia barw, gama barw, akcent kolorystyczny, kontrast; obserwacja proporcji i konstrukcji przedmiotu; światłocień; synteza, ekspresja; poszukiwanie indywidualnego charakteru; kreatywność.
 • Podobnie, jak przy rysunku, warto zwrócić uwagę na różnorodność przy doborze prac malarskich do teczki. Kolorystyka monochromatyczna, ciepła, zimna itd. Warto szukać interesujących układów przestrzennych. Zaleca się mieszanie kolorów, czyli nie nakładanie farby prosto z tuby. Unikać rozbielania kolorów.
 • Drobne formy rysunkowe lub malarskie warto zaprezentować w jednym bądź dwóch cyklach, czyli seriach prac, które powiązane ze są wspólnym mianownikiem: tematem, techniką, klimatem, stylem. Mogą to być szybkie ekspresyjne szkice, jaki i bardzo precyzyjne rysunki.
 • Prace powinny być pogrupowane w kategorie: rysunek, malarstwo, szkice, fotografia. Warto przemyśleć kolejność i ułożenie prac w czasie prezentacji, na przykład tak, aby sąsiednie prace wzajemnie się uzupełniały.