Studia stacjonarne

Szanowni Państwo – informujemy, że strona internetowa Wydziału Grafiki jest obecnie
W  P R Z E B U D O W I E
Bieżące informacje znajdziecie Państwo w zakładce „Aktualności”. Za utrudnienia przepraszamy.


Organizacja roku akademickiego 2021/2022

  • Studenci I roku rozpoczynają tok studiów zgodnie z obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022 planem studiów.
  • Studenci II roku kontynuują realizacje programu studiów zgodnie z obowiązującym w roku akademickim 2020/2021 (z późniejszymi zmianami) planem studiów.
  • Studenci III roku kontynuują realizacje programu studiów zgodnie z obowiązującym w roku akademickim 2019/2020 (z późniejszymi zmianami) planem studiów. Zasady zapisów do pracowni specjalistycznych (dyplomujących) opisane są tutaj. Limit studentów zapisanych do każdej z pracowni wynosi 8 osób. Studenci zapisują się także do 1 z 3 pracowni rysunku i 1 z 3 pracowni malarstwa.
  • Studenci IV roku kontynuują realizacje programu studiów zgodnie z obowiązującym w roku akademickim 2018/2019 (z późniejszymi zmianami) planem studiów. W związku z powyższym są zobligowani do zadeklarowania się czy kontynuują studia w jednej czy dwóch pracowniach specjalistycznych.
  • Studenci V roku kontynuują realizacje programu studiów zgodnie z obowiązującym w roku akademickim 2017/2018 (z późniejszymi zmianami) planem studiów.

Szczegółowy tok studiów jest opisany tutaj.