Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Grafiki

Plan zajęć oraz program studiów.
Rok akademicki 2016/2017. Semestr zimowy.

Plan zajęć


Program studiów


Zajęcia fakultatywne dla studentów III i IV roku.

Student studiów stacjonarnych (III-IV rok) i niestacjonarnych (I-II rok studiów magisterskich oraz I-II rok studiów magisterskich w trybie zaocznym) Wydziału Grafiki ma prawo uczestniczyć z organizowanych przez Wydział zajęciach fakultatywnych. Odbywają się one wg poniższego planu i nie są punktowane punktami ECTS. O ilości studentów uczęszczających na zajęcia decyduje ich prowadzący mając na uwadze liczbę studentów i możliwości techniczno-warsztatowe pracowni. Studenci chętni do udziału w zajęciach zapisują się na nie bezpośrednio u prowadzącego.


 

Wydarzenia

Więcej

l>