Warsztaty Komputerowe


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Dr Paulina BuźniakWarsztaty komputerowe to przedmiot stanowiący fundament pracy studenta w trzech podstawowych programach pakietu Adobe: Photoshop, illustrator i Indesign. Znajomość środowiska Adobe jest konieczna, nie tylko ze względu na fakt, że praktycznie każdy przedmiot nauczany na wydziale grafiki wymaga biegłej znajomości chociażby jednego z nich, ale również z tego względu, że w dużej mierze stanowi podstawę pierwszych kroków na rynku pracy. 

Zajęcia mają formę multimedialnego wykładu połączonego z ćwiczeniami, jednak od czasu do czasu pojawiają się goście, którzy swoją wiedzą z konkretnych dziedzin (np. dtp) wzbogacają studencki warsztat. Oprócz zagadnień związanych z oprogramowaniem poruszane są też kwestie sprzętowe, które dla studenta zwłaszcza pierwszego roku są sprawą kluczową.

Elementy kreacji artystycznej biegną równolegle z doskonaleniem technologicznych aspektów pracy z grafiką komputerową. Flagowymi zadaniami są stylizacje na popularnych ilustratorów, instrukcje obsługi czy mapy. Warsztaty komputerowe to rysunkowy przedmiot, ale ze świata ołówka, węgla i pędzli, przechodzimy algorytmy grafiki wektorowej i w rozbudowany świat digital painting-u.