Warsztaty Multimedialne


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Mgr Anna KaczmarczykCelem pracowni jest wykorzystanie różnych  form przekazu multimedialnego. Studenci dostają możliwość badania dziedzin kultury multimedialnej i stosowanie różnych technik technologii multimedialnych i komunikacyjnych. W pracowni opieramy się na wykorzystaniu mediów łączonych.  Studenci zapoznają się z animacją,  compositingiem, montażem oraz programowaniem. Projekty które są realizowane podczas semestru mają za zadanie rozwinięcie umiejętności w posługiwaniu się narracją na osi czasu oraz odpowiednim doborze środków plastycznych i technologicznych do wyrażania komunikatów audiowizualnych. 

Prace studentów (Vimeo)