Wydział w liczbach

LICZBA STUDENTÓW WYDZIAŁU GRAFIKI

Studia stacjonarne: 226
Studia niestacjonarne wieczorowe: 138
Studia niestacjonarne zaoczne: 65
Doktoranci: 25


 POSTĘPOWANIA PRZEWODOWE

Przewody otwarte:
Doktoraty: 61
Habilitacje: 3
Profesury: 1