Wydział w liczbach

LICZBA STUDENTÓW WYDZIAŁU GRAFIKI

Studia stacjonarne: 226
Studia niestacjonarne wieczorowe: 138
Studia niestacjonarne zaoczne: 65
Doktoranci: 25