Wykłady i spotkania

Akademia Otwarta | Harmonogram dni otwartych | Konsultacje teczek | Wykłady i spotkania | Filmy o wydziale | Materiały dodatkowe


Szanowni Kandydaci na Wydział Grafiki,

Zapraszamy na spotkanie online z Przewodniczącą Samorządu studentów Wydziału Grafiki Michaliną Szydełko. Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meets, 30 maja 2020 r. w godzinach 11.00-13.00, kod spotkania: xqx-zucb-jtm

Jednocześnie informujemy, że Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie wyraża zgody na nagrywanie prowadzonych on – line wykładów i spotkań. Jakiekolwiek publiczne wykorzystywanie bez zgody Uczelni nagrań może skutkować naruszeniem praw autorskich i w konsekwencji sankcjami przewidzianymi przez prawo za ich naruszenie a także stanowić naruszenie dóbr osobistych prowadzących wykłady i spotkania pracowników ASP w Warszawie.