Wykłady i spotkania

Rekrutacja | Harmonogram dni otwartych | Konsultacje teczek | Wykłady i spotkania | Filmy o wydziale | Materiały dodatkowe


Szanowni Kandydaci na Wydział Grafiki,

zapraszamy na wykład online z Panem prof. Piotrem Smolnickim prowadzącym Pracownię Pracownię Grafiki Alternatywnej i Technik Offsetowych.
Wykład odbędzie się na platformie Google Meets, dnia 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00, link do spotkania: meet.google.com/phd-ejgs-faa

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o studiowaniu na Wydziale Grafiki i poznać wydział od tzw. „kuchni” zapraszamy na spotkania online z Michaliną Szydełko, przewodniczącą Samorządu Studentów Wydziału Grafiki.

Oba spotkania odbędą się na platformie Google Meets:

Jednocześnie informujemy, że Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie wyraża zgody na nagrywanie prowadzonych on-line wykładów i spotkań. Jakiekolwiek publiczne wykorzystywanie bez zgody Uczelni nagrań może skutkować naruszeniem praw autorskich i w konsekwencji sankcjami przewidzianymi przez prawo za ich naruszenie a także stanowić naruszenie dóbr osobistych prowadzących wykłady i spotkania pracowników ASP w Warszawie.