Wystawa prac studentów


39 pracowni i zajęć warsztatowych
Ponad 800 fotografii i filmów


Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością chciałbym zaprezentować dorobek studentów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z roku akademickiego 2020/2021. Czynię to z tym większą satysfakcją, że ostatni pandemiczny rok nie pozwolił nam w pełni uczestniczyć w zajęciach na terenie Uczelni.
Prezentowane na wystawie prace są jedynie niewielkim fragmentem twórczości studentów wydziału. Natomiast pokazują w pełni charakter i specyfikę zajęć prowadzonych na wydziale. Prezentują wszechstronność studentów oraz ich kompleksowe – często wykraczające poza ramy wąskich specjalności – umiejętności. Sądzę, że Wydział Grafiki wyszedł obronna ręką z tego trudnego dla nas wszystkich i edukacji okresu, za co serdecznie dziękuję wszystkim studentom i pracownikom.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do wirtualnej przestrzeni.

Prof. Jacek Staszewski
Dziekan Wydziału Grafiki


Dziękuję naszym studentom: Barbarze Synak za projekt oprawy graficznej oraz Kacprowi Kijewskiemu za poskładanie całości materiału.