Dydaktyka 12.03-10.04.2020

Szanowni Państwo Dydaktycy i Studenci,

w związku z Zarządzeniem Rektora nr 2/2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 – pomimo odwołania wszystkich zajęć i wykładów – proces dydaktyczny nie został wstrzymany i zgodnie z zapisem § 30. ust 4. Statutu ASP w Warszawie jego organizacja leży w kompetencjach Prodziekana ds. studenckich i kształcenia.

O bieżących ustaleniach będę Państwa informował na bieżąco drogą mejlową.

Prof. Jacek Staszewski
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia