Zajęcia fakultatywne dla studentów III-IV roku


Grafika warsztatowa

 • Dr Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz

Inspiracje interdyscyplinarne

 • Dr hab. Ewa Satalecka

  Kaligrafia

  • Dr Paweł Osial

Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna

 • Dr Jakub Wróblewski

Projektowanie czasopism

 • Mgr Marek Knap

Projektowanie gier i komiksów

 • Dr Daniel Mizieliński

Projektowanie krojów pism

 • Mgr Michał Jarociński

Rejestracja obrazu

 • Dr hab. Piotr Welk

Typografia

 • Mgr Justyna Czerniakowska