Międzyuczelniana specjalność multimedialna


DR JAKUB WRÓBLEWSKI


Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna to projekt, który trwa od 2010 r. na UMFC i ASP w Warszawie. 
Celem projektu jest wdrożenie kształcenia w zakresie multimediów poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej na studiach magisterskich UMFC i ASP, stymulowanie działań interdyscyplinarnych – plastyczno-muzycznych, aktualizację wiedzy kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej oraz stymulowanie rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej. Projekt ma charakter dydaktyczny i kompleksowy obejmując swym działaniem także osoby spoza społeczności akademickiej, tj. nauczycieli szkół średnich.