Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Grafiki

Zajęcia uzupełniające (fakultatywne) 2018/2019

Szanowni Państwo Studenci III i IV roku,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zgodnie z programem studiów na rok akademicki 2018/2019 chciałbym Państwa poinformować, że jesteście Państwo zobligowani do uczestnictwa w jednych, dowolnie wybranych zajęciach dodatkowych z poniższej listy:


  • Projektowanie gier i komiksów – dr Daniel Mizieliński
  • Grafika edytorska – dr Marek Knap
  • Projektowanie krojów pism – mgr Michał Jarociński
  • Typografia – mgr Justyna Czerniakowska
  • Fotografia kreacyjna – dr Mariusz Filipowicz
  • Projektowanie multimedialne – dr hab. Piotr Welk

Wybieracie Państwo obowiązkowo jedne zajęcia spośród siedmiu propozycji. Zajęcia te są punktowane 1 punktem ECTS oraz otrzymujecie Państwo ocenę.

Możecie też Państwo prawo uczestniczyć w dowolnej liczbie zajęć dodatkowych pod warunkiem, że nie koliduje to z realizacją pozostałych przedmiotów ujętych w programie studiów oraz, że prowadzący te zajęcia wyrazi zgodę na przyjęcie Państwa. Te dodatkowe zajęcia nie są punktowane ESTS-ami ani nie otrzymujecie Państwo zaliczenia, stopnia oraz wpisu do indeksu.

Zapisy na zajęcia dodatkowe odbywają się bezpośrednio u prowadzących w dniach 1-12 października lub innych terminach wyznaczonych przez prowadzących dydaktyków. Po zapisaniu się na wybrane zajęcia proszę o powiadomienie o tym fakcie dziekanat wydziału.

Terminarz ww. zajęć jest umieszczony w planie zajęć na stronie internetowej wydziału.


Pozdrawiam Państwa serdecznie.

Jacek Staszewski
Prodziekan