Zapisy do pracowni dla studentów III roku. 2020

Szanowni Państwo Studenci III roku,

zapisujecie się obowiązkowo do 2 pracowni specjalistycznych, 1 pracowni rysunku i 1 pracowni malarstwa z poniższej listy:

 • Pracownia grafiki interdyscyplinarnej i technik klasycznych; prof. A. Cieślińska-Kawecka
  Prezentacja pracowni: 23 września br., godz. 11.00, tutaj
 • Pracownia grafiki koncepcyjnej i intermedialnej; prof. A. Węcławski
  Prezentacja pracowni: 24 września br., 12.00-13.00, tutaj
 • Pracownia grafiki alternatywnej i technik offsetowych; prof. P. Smolnicki
  Prezentacja pracowni: 24 września br., godz. 10.00, tutaj
 • Pracownia litografii; prof. B. Ostoja Lniski
  Prezentacja pracowni: 23 września br, godz. 13.00, tutaj
 • Pracownia plakatu i grafiki wydawniczej; prof. L. Majewski
  Prezentacja pracowni: 24 września br., godz. 11.00, tutaj
 • Pracownia projektowania książki i publikacji cyfrowych; prof. M. Buszewicz
  Prezentacja pracowni: 24 września br., 13.00, tutaj
 • Pracownia ilustracji; dr. hab. G. Lange
  Prezentacja pracowni: 22 września, godz. 15.00, tutaj
 • Pracownia znaku i komplesowego projektowania graficznego; prof. P. Garlicki
  Prezentacja pracowni: 22 września, godz. 10.00, tutaj
 • Pracownia multimediów; dr. hab. P. Welk
  Prezentacja pracowni: 22 września, godz. 10.30, tutaj
 • Pracownia animacji; dr P. Adamski
  Prezentacja pracowni: 21 września, godz. 11.00, tutaj
 • Pracownia gier i komiksów; dr hab. D. Mizieliński
  Prezentacja pracowni: 23 września br., godz. 10.00, tutaj.
  Prezentacja pracowni.

W pracowniach obowiązują limity przyjęć (5 studentów do każdej pracowni jako pierwszy i drugi wybór).

 • Pracownia rysunku; prof. J. Staszewski
  Prezentacja pracowni: 22 września br., godz. 18.00, tutaj.
  Prezentacja pracowni 2020
 • Pracownia rysunku; dr hab. R. Kochański
  Prezentacja pracowni: 22 września br., godz. 12.00, tutaj
 • Pracownia rysunku; prof. R. Ługowski
  Prezentacja pracowni: 24 września br., godz. 17.00, tutaj
 • Pracownia malarstwa; prof. H. Gostyński
  Prezentacja pracowni: 22 września br., godz. 14.00, tutaj
 • Pracownia malarstwa; prof. P. Nowak
  Prezentacja pracowni: 21 września br., godz. 12.00, tutaj
 • Pracownia malarstwa; prof. S. Marzec
  Prezentacja pracowni: 21 września br., godz. 9.00, tutaj

W pracowniach obowiązują limity przyjęć (14 studentów do każdej pracowni).

W związku z powyższym proszę być przygotowanym na to, że złożona przez Państwa deklaracja nie jest jednoznaczna z przyjęciem do pracowni – o przyjęciu konkretnego studenta decydować będą dydaktycy je prowadzący.

W celu zapisania się do pracowni specjalistycznej:

 • uczestniczycie Państwo nieobowiązkowo w zdalnych prezentacjach pracowni w dniach 21-24 września br.; harmonogram spotkań zostanie opublikowany na tej stronie najpóźniej do 20 września br.).
 • przygotowujecie Państwo portfolio zgodne z poniżej zamieszczoną specyfikacją;
 • wysyłacie Państwo potrfolio wraz z deklaracją (wg zamieszczonego poniżej wzoru, w treści mejla) na adres mejlowy Pani Marty Kołakowskiej (marta.kolakowska@asp.waw.pl) najpóźniej do dnia 25 września br.;
 • 28 września br. Państwa deklaracje zostaną przekazane prowadzącym pracownie specjalistyczne oraz pracownie rysunku i malarstwa;
 • w dniach 28 – 30 września br. odbędą się spotkania i konsultacje dydaktyków prowadzących pracownie w kontekście zapisów i limitów przyjęć (jeśli obowiązujące nas dzisiaj przepisy związane z epidemią zostaną zawieszone być może niektórzy z dydaktyków zaproszą Państwa na spotkania w swoich pracowniach);
 • do 30 września br. prowadzący pracownie dostarczają do dziekanatu listy studentów przyjętych do swoich pracowni;
 • 2 października br. zostanie opublikowana lista studentów przyjętych do pracowni specjalistycznych.

W razie konieczności zmiany powyższego harmonogramu, np. z powodu ponownych obostrzeń związanych z epidemią, będziecie Państwo informowani na bieżąco.


Wzór deklaracji mejlowej o przyjęcie do pracowni specjalistycznej:

 • imię i nazwisko;
 • pierwsza pracownia specjalistyczna – nazwiska dydaktyków prowadzących pracownie w kolejności w której chcielibyście Państwo się zapisać (umieszczacie Państwo w kolejności wszystkie 11 pracowni);
 • druga pracownia specjalistyczna – nazwiska dydaktyków prowadzących pracownie w kolejności w której chcielibyście Państwo się zapisać (umieszczacie Państwo w kolejności wszystkie 11 pracowni);
 • załączony plik PDF z portfolio.

Przykładowy wygląd mejla:

 • Jan Kowalski
 • 1 pracownia: Majewski, Lange, Smolnicki, Ostoja Lniski, Garlicki, Cieślińska-Kawecka, Węcławski, Mizieliński, Buszewicz, Adamski, Welk
 • 2 pracownia: Ostoja Lniski, Węcławski, Majewski, Buszewicz, Adamski, Cieślińska-Kawecka, Lange, Garlicki, Welk, Smolnicki, Mizieliński
 • załącznik – plik PDF z portfolio

Specyfikacja dotycząca portfolio:

 • plik PDF, hires;
 • format 1024/724 px w poziomie;
 • 15 plansz (z których pierwsza zawiera Państwa imię i nazwisko) prezentujących Państwa dokonania artystyczne z I i II roku studiów lub też prace plastyczne wykonane poza Akademią;
 • forma graficzna portfolio znajduje się w Państwa gestii, jednak proszę zwrócić uwagę na opis prezentowanych prac – rodzaj pracy, technika, wymiary, itp. a także na sposób ich umieszczenia na stronie (czytelność).
 • jeśli chcieliby Państwo dołączyć do portfolio np. film lub inny plik powyżej 20MB należy to zrobić za pomocą GoogleDrive, WeTransfera, Dropboxa, itp.

Życzę Państwu udanych i właściwych wyborów.

Prof. Jacek Staszewski
Prodziekan ds. studenckich