Zapisy do pracowni dyplomujących 2019

Szanowni Państwo Studenci III roku:

Zapisujecie się obowiązkowo do dwóch pracowni specjalistycznych z poniższej listy:

 • Pracownia grafiki interdyscyplinarnej i technik klasycznych; prof. A. Cieślińska-Kawecka
 • Pracownia grafiki koncepcyjnej i intermedialnej; prof. A. Węcławski
 • Pracownia grafiki alternatywnej i technik offsetowych; prof. P. Smolnicki
 • Pracownia litografii; prof. B. Ostoja Lniski
 • Pracownia plakatu i grafiki wydawniczej; prof. L. Majewski
 • Pracownia projektowania książki i publikacji cyfrowych; prof. M. Buszewicz
 • Pracownia ilustracji; dr. hab. G. Lange
 • Pracownia znaku i komplesowego projektowania graficznego; prof. P. Garlicki
 • Pracownia multimediów; dr. hab. P. Welk
 • Pracownia animacji; dr P. Adamski
 • Pracownia gier i komiksów; dr hab. D. Mizieliński

W pracowniach obowiązują limity przyjęć (5 studentów do każdej pracowni).

W celu zapisania się do pracowni specjalistycznej:

 • przygotowujecie Państwo portfolio zgodne z poniżej zamieszczoną specyfikacją;
 • wysyłacie Państwo potrfolio wraz z deklaracją (wg zamieszczonego poniżej wzoru, w treści mejla) na adres mejlowy Pani Marty Kołakowskiej (marta.kolakowska@asp.waw.pl) najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.;
 • 1 października 2019 r. Państwa deklaracje zostaną przekazane prowadzącym pracownie specjalistyczne;
 • prowadzący pracownie do których się Państwo zadeklarowaliście czekają na Państwa w dniu 2 października 2019 r., w godz. 10.00-16.00. w swoich pracowniach; na spotkanie przynosicie Państwo portfolio w pliku PDF (np. na pendrivie);
 • do 4 października 2019 r. prowadzący pracownie dostarczają do dziekanatu listy studentów przyjętych do swoich pracowni;
 • 7 października 2019 r. zostanie opublikowana lista studentów przyjętych do pracowni specjalistycznych.

Wzór deklaracji mejlowej o przyjęcie do pracowni specjalistycznej:

 • imię i nazwisko;
 • pierwsza pracownia specjalistyczna – nazwiska dydaktyków prowadzących pracownie w kolejności w której chcielibyście Państwo się zapisać (umieszczacie Państwo w kolejności wszystkie 11 pracowni);
 • druga pracownia specjalistyczna – nazwiska dydaktyków prowadzących pracownie w kolejności w której chcielibyście Państwo się zapisać (umieszczacie Państwo w kolejności wszystkie 11 pracowni);
 • załączony plik PDF z portfolio.

Przykładowy wygląd mejla:

 • Jan Kowalski
 • 1 pracownia: Majewski, Lange, Smolnicki, Ostoja Lniski, Garlicki, Cieślińska-Kawecka, Węcławski, Mizieliński, Buszewicz, Adamski, Welk
 • 2 pracownia: Ostoja Lniski, Węcławski, Majewski, Buszewicz, Adamski, Cieślińska-Kawecka, Lange, Garlicki, Welk, Smolnicki, Mizieliński
 • załącznik – plik PDF z portfolio

Specyfikacja dotycząca portfolio:

 • plik PDF, hires;
 • format 1024/724 px w poziomie;
 • 10-15 plansz (z których pierwsza zawiera Państwa imię i nazwisko) prezentujących Państwa dokonania artystyczne z I i II roku studiów lub też prace plastyczne wykonane poza Akademią;
 • forma graficzna portfolio znajduje się w Państwa gestii, jednak proszę zwrócić uwagę na opis prezentowanych prac – rodzaj pracy, technika, wymiary, itp. a także na sposób ich umieszczenia na stronie (czytelność).
 • jeśli chcieliby Państwo dołączyć do portfolio np. film lub inny plik powyżej 20MB należy to zrobić za pomocą GoogleDrive, WeTransfera, Dropboxa, itp.
 • przypominam również, że np. w przypadku zapisu do pracowni – zarówno graficznych jak i projektowych – możecie Państwo także zaprezentować w portfolio swoje osiągnięcia z rysunku i malarstwa.

Życzę Państwu udanych i właściwych wyborów.

Prof. Jacek Staszewski
Prodziekan ds. studenckich