Zapisy do pracowni dyplomujących 2018


Zapisy do pracowni dyplomujących zakończono 27 września 2018 r.


W dniach 1-4 września 2018 r. jesteście Państwo zobowiązani do stawienia się w wybranych pracowniach dyplomujących – wraz ze swoim portfolio* – wg poniższego harmonogramu:

  • Pracownia projektowania plakatu i grafiki wydawniczej (1.09.; godz. 10; sala 30)
  • Pracownia projektowania książki i publikacji cyfrowych (1.09.; godz. 11; sala 33)
  • Pracownia ilustracji (1.09.; godz. 13; sala 23)
  • Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej (1.09.; godz. 14; sala 18)
  • Pracownia filmu animowanego (2.09.; godz. 10; sala 18)
  • I Pracownia grafiki warsztatowej (2.09.; godz. 14; sala 6)
  • II Pracownia grafiki warsztatowej (2.09.; godz. 15; sala 7)
  • III Pracownia grafiki warsztatowej (3.09.; godz. 14; sala 5)
  • Pracownia litografii (3.09.; godz. 15; sala 1)

Powyższe terminy spotkań mogą ulec zmianie i będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej.


Dnia 10 września 2018 r. zostaną opublikowane listy studentów przyjętych do pracowni dyplomujących.

* Portfolio powinno zawierać zestaw kilkunastu prac, które wykonaliście Państwo w pracowniach wydziałowych na 1 i 2 roku studiów. Portfolio może być przygotowane w wersji drukowanej bądź elektronicznej (PDF).