Prof. Zygmunt Magner


BYLI PRACOWNICY – POWRÓT


Urodzony w 1937 roku w Katowicach, zmarł w 2011 roku. Malarz, rysownik i grafik. Studia ukończył w 1967 roku w warszawskiej ASP, z którą następnie związał się zawodowo. Był profesorem i pełnił funkcję prorektora. Jest laureatem wielu konkursów (otrzymał m.in.: Złoty Medal za grafikę na Festiwalu Sztuki w Warszawie, wyróżnienie na Biennale Sztuki w Koszycach w Czechosłowacji, I nagrodę i liczne wyróżnienia w konkursach Najpiękniejszą książka roku, nagrody i wyróżnienia w konkursach Grafika miesiąca w Warszawie), był stypendystą rządu holenderskiego. Przedstawiał swoje prace na 25 wystawach indywidualnych w Polsce, Niemczech, Holandii oraz na ponad 200 wystawach zbiorowych polskiej sztuki w kraju i za granicą.