Prof. Rafał Strent


BYLI PRACOWNICY – POWRÓT


Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Warszawie w latach 1966-1971. Dyplom z malarstwa u prof. Aleksandra Kobzdeja i z grafiki warsztatowej u prof. Haliny Chrostowskiej uzyskał w 1972. W 1973 rozpoczął pracę pedagogiczną na Wydziale Grafiki, od 1991 jest profesorem. Od początku zajmuje się równolegle malarstwem i grafiką, głównie w technikach metalowych. Ta współrzędność obu dziedzin przydaje walorów pikturalnych grafice artysty, zwłaszcza że chętnie stosuje on kolor, niekiedy nanoszony ręcznie na odbitki, nie unika też eksperymentów technicznych, uzupełniając prace o elementy kolażu. Dzieła malarskie Strenta też przybierają często postać kolaży czy wręcz asamblaży. I malarstwo, i grafika operuje podobną metaforyką, opartą o zaskakujące zestawienia przedmiotów i ich nagromadzenie, tak iż tworzą labirynty czy rebusy znaczeniowe. W latach 80. Rafał Strent był jednym z tych artystów, którzy aktywnie działali w ruchu kultury niezależnej, nie tylko wystawiając, ale i organizując wystawy. Na przełomie 1982/83 był komisarzem wielkiej prezentacji polskiej sztuki na międzynarodowym salonie „Jeune peinture - jeune expression“ w Grand Palais w Paryżu, zorganizowanej siłami społecznymi w kraju ogarniętym przez stan wojenny. W latach 90. pełnił funkcje dziekana Wydziału Grafiki, poświęcał też wiele czasu pracy w ZPAP.