I Pracownia Fotografii


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Dr hab. Krzysztof Jabłonowski, prof. uczelni
Paweł Ciepielewski


Warsztaty foto-wideo w ramach badań wizualnych w Fundacji na Rzecz Rzeźby Polskiej im. Zbigniewa Maleszewskiego w Warszawie (YouTube)
Plener fotograficzny. Dłużew 2019 (YouTube)
Pracownia Foto 33 (YouTube)I rok


II rok


Nadrzędnym celem pracowni jest kształcenie studentów w szeroko rozumianej dyscyplinie artystycznej, jaką jest Fotografia. Na etapie propedeutycznym studenci otrzymują podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Program Pracowni zakłada otwartość w doborze środków wyrazu oraz swobodę w budowaniu obrazu fotograficznego, eksperymentując, łamiąc istniejące stereotypy i balansując na granicy przeciwieństw.

Fotografia z pozoru wydaje się być bardzo prostym i łatwym systemem wizualnego komentowania rzeczywistości i wyobrażeń o niej. Owa łatwość zapisu obrazu fotograficznego nie ma nic wspólnego z jego mądrością i sensem. Obraz fotograficzny wtedy staje się istotny i ważny, kiedy powstaje świadomie, bazując na intelekcie i wiedzy artysty, a nie opierając się tylko na instynkcie i spontaniczności.

Jaka jest zatem rola fotografii we współczesnej sztuce? Czy rewolucja cyfrowa zmieniła tylko sposób zapisu obrazu fotograficznego czy też wpłynęła na cały system naszego funkcjonowania i myślenia?  Na te i inne pytania próbujemy wspólnie odpowiadać realizując poszczególne zadania semestralne, starając się przy tym nakreślać status fotografii w dzisiejszej kulturze.