Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Rekrutacja

Wydział Grafiki

Iga Nowicka

Wydział Grafiki w strukturze warszawskiej Akademii został utworzony w drugiej połowie ubiegłego wieku, ale tradycje grafiki artystycznej i projektowej na Uczelni sięgają początków XX w. Wydział Grafiki jest także największym wydziałem Akademii – studiuje tu ponad 400 studentów.
Grafika, jako dyscyplina sztuk pięknych ma bardzo bogatą i głęboko umiejscowioną w sztuce i kulturze europejskiej tradycję. Jest to dyscyplina o najszerszych możliwościach zarówno kreacyjnych jak i warsztatowych. Integruje w sobie sztuki piękne – tradycyjne techniki graficzne, rysunek, malarstwo oraz sztuki projektowe w zakresie szeroko rozumianego projektowania graficznego przy wydatnym wsparciu współczesnych mediów i technologii. Dlatego też studia na Wydziale Grafiki są studiami najbardziej uniwersalnymi, oferującymi absolwentom dogłębną i kompleksową – wychodzącą poza ramy wąskich specjalności – wiedzę, pozwalającą na ich wszechstronne wykształcenie jako artystów i projektantów.
Absolwent Wydziału Grafiki to kreatywny artysta, samodzielny grafik-projektant wyposażony we wszystkie narzędzia pozwalające na swobodne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy – firmach, agencjach i studiach reklamowych, pracowniach projektowych, firmach poligraficznych i wydawnictwach a także w szeroko pojmowanym przemyśle kreatywnym opierającym się na współczesnych technologiach obrazowania graficznego i multimediach.
Oferujemy przede wszystkim indywidualne podejście do każdego studenta, zachowanie szacunku dla jego postaw życiowych i twórczych. Każdy z nas ma szansę zostać osobowością i indywidualnością twórczą, ale trzeba też znaleźć miejsce w którym będziemy mieli szansę na to, aby taką właśnie postawę zacząć kształtować. Jestem pewien, że Wydział Grafiki ASP w Warszawie jest właśnie takim miejscem.

Dziekan Wydziału Grafiki, prof. Jacek Staszewski

Konsultacje dla kandydatów

Zapraszamy wszystkich Państwa chcących studiować na Wydziale Grafiki na bezpłatne konsultacje prac rysunkowych i malarskich.

Konsultacje odbywają się od 15 lutego do 26 kwietnia 2024 r. w:

  • czwartki, w godz. 15.00-17.00, w pracowni nr 11 w budynku Wydziału Grafiki, prowadząca mgr Sylwia Walczowska-Rojewska,
  • piątki, w godz. 11.00-13.00, w pracowni nr 27 w budynku Wydziału Grafiki, prowadząca dr Mai Le Nguyen-Zaniewska.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 4 marca br. uruchominy także możliwość przeprowadzenia konsultacji w trybie zdalnym. Szczegóły zostaną opublikowane pod koniec lutego br.

Podczas konsultacji prowadzący je wykładowcy omawiają przede wszystkim prace rysunkowe i malarskie powstałe w kontekście przyszłego portfolio (teczki) kandydata/ki. Informujemy także, że w przypadku dużej liczby osób, które ew. zgłoszą się na spotkanie konsultacyjne, ilość czasu przeznaczonego na rozmowę może być ograniczona do około 10 min. Za tę niedogodność z góry przepraszamy.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

Więcej informacji znajduje się tutaj.