Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Studia Podyplomowe

Nabór na studia

Informacje dotyczące naboru na studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Grafiki w roku akademickim 2024/2025 zostaną opublikowane na początku września 2024 r.

Master of Graphic Arts

Studia Podyplomowe Master of Graphic Arts prowadzone są na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia te dedykowane są tym z Państwa, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych, zarówno w obszarze grafiki projektowej jak i twórczości artystycznej. Ukończenie studiów – co jest nie do przecenienia – da Państwu, na bazie zdobytych kompetencji, również możliwość przystąpienia do obrony pracy doktorskiej z tzw. wolnej stopy. Istotną cechą tych studiów jest współpraca z opiekunem, mentorem – wybitnym artystą lub projektantem pod okiem którego będziecie Państwo doskonalić swój warsztat twórczy oraz uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych ze studentami. Poznacie Państwo także wszelkie niuanse związane z finansowaniem własnej twórczości na bazie grantów i dostępnych programów naukowo-badawczych. Jest to – w kontekście funkcjonowania na rynku kreatywnym – rzecz niezwykle istotna. Zatem czy warto jest podjąć te studia? Zdecydowanie tak. Dlatego jeśli jesteś osobą ambitną, poszukującą nowych rozwiązań w świecie sztuki, myślącą o rozwijaniu swoich kompetencji i ew. dalszej karierze w obszarze artystyczno-naukowym te studia są właśnie dla Ciebie. Zapraszam serdecznie.

Kierownik Studiów Podyplomowych MGA, dr Aleksander Myjak

Projektowanie graficzne i multimedialne w instytucjach kultury

Studia podyplomowe Master of Graphic Arts są formą kształcenia, przeznaczoną dla kandydatów posiadających kwalifikacje drugiego stopnia. Dedykowane są absolwentom wszystkich wydziałów uczelni artystycznych kształcących w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, posiadającym tytuł zawodowy magistra lub – w przypadku studiów zagranicznych – tytuł równorzędny i mają charakter elitarny. W procesie rekrutacji preferowani są absolwenci kierunku grafika charakteryzujący się znaczącym dorobkiem artystycznym i twórczym – zarówno pod względem oryginalności jak i innowacyjności rozwiązań. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchacza do stworzenia koncepcji i jej profesjonalnej adaptacji do indywidualnych planów artystyczno-badawczych w obszarze sztuk pięknych, przypisując te aktywności w szczególności do szeroko rozumianych sztuk graficznych. W efekcie ukończenia studiów absolwent jest wyposażony w taki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji aby móc aplikować o wszczęcie postępowania doktorskiego z tzw. wolnej stopy. Studia takie pozwalają także w znaczący sposób rozwinąć, usystematyzować i sprofesjonalizować działania artystyczne i badawcze słuchacza, czyniąc go tym samym konkurencyjnym na rynku pracy. Projekt ten jest również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w tym obszarze oraz liczne zapytania dyplomantów i absolwentów kierunku grafika.