Władze Wydziału

Dziekan
Prof. Jacek Staszewski


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
Dr hab. Piotr Siwczuk, prof. uczelni


Pełnomocnik ds. studiów niestacjonarnych
Dr hab. Rafał Kochański, prof. uczelni