Władze Wydziału

DZIEKAN
Prof. Jacek Staszewski

Malarz, rysownik, grafik, dydaktyk. Profesor w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Studia w latach 1987-1992 w ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki. Doktorat na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w 2000 roku. Habilitacja na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi w 2008 roku. Nominacja profesorska (profesor sztuk plastycznych) w 2018 roku. Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie na kadencje 2020-2024. Od 2010 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Autor kilkudziesięciu wystaw i tekstów krytycznych.

Spotkania proszę umawiać mejlowo lub telefonicznie w dziekanacie wydziału (grafika@asp.waw.pl), +48 22 320 02 63.
jacek.staszewski@asp.waw.pl


PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA
Dr hab. Piotr Siwczuk, prof. uczelni

Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1993-1998. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ewy Walawskiej. Aneks z malarstwa w pracowni prof. Grzegorza Pabla. Od 1998 r. zatrudniony na macierzystym wydziale, na stanowisku asystenta w pracowni rysunku i malarstwa prof. Huberta Borysa. Doktorat w roku 2007 w ramach grafiki warsztatowej cykl „Bogowie Słowian”. Od 2008 prowadzi pracownię rysunku i malarstwa dla I roku. Habilitacja – 2014 r., cykl prac pt. „Odbicia nieobecności”. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej, malarstwa, rysunku, rzeźby. Autor wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych.

Spotkania proszę umawiać mejlowo lub telefonicznie w dziekanacie wydziału (grafika@asp.waw.pl), +48 22 320 02 63.
piotr.siwczuk@asp.waw.pl


PEŁNOMOCNIK DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
Dr hab. Rafał Kochański, prof. uczelni

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w 1999 roku. W roku 2009 obronił tytuł doktora habilitowanego. Od 2010 roku prowadzi Pracownię Rysunku na macierzystym Wydziale. Aktualnie pełni funkcję prodziekana. Od 2013 roku obejmuje stanowisko profesora uczelnianego na ASP w Warszawie. Należy do międzynarodowej grupy artystycznej „Seven” (Bonn, Niemcy). Jest też członkiem Szwedzkiego Stowarzyszenia Artystów Grafików Grafiken Hus. Jest autorem wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą oraz uczestnikiem licznych wystaw zborowych oraz publikacji. Działalność artystyczna w zakresie rysunku, malarstwa oraz grafiki warsztatowej

Spotkania proszę umawiać mejlowo lub telefonicznie w dziekanacie wydziału (grafika.wieczorowa@asp.waw.pl), +48 22 320 02 63.
rafal.kochanski@asp.waw.pl


KIEROWNIK KATEDRY KSZTAŁCENIA III-V ROKU
Prof. Lech Majewski

KIEROWNIK KATEDRY KSZTAŁCENIA I-II ROKU
Dr Marcin Władyka

 

 

 

 

 


FOTOGRAFIE: PAULINA MIROWSKA