Władze Wydziału

Dziekan
Prof. Jacek Staszewski
Dyżur we wtorki w godz. 11.00-13.00


Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
Dr hab. Piotr Siwczuk, prof. uczelni
Dyżur w czwartki w godz. 13.00-15.00


Pełnomocnik ds. studiów niestacjonarnych
Dr hab. Rafał Kochański, prof. uczelni


Na wizyty podczas dyżurów dziekańskich proszę umawiać się w dziekanacie wydziału.