I Pracownia Typografii


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Mgr Justyna Czerniakowska


I ROK


II ROK


Typografia to dziedzina, w której liczy się umiejętne posługiwanie się konkretnym znakiem graficznym, jakim jest litera w zależności od wykonywanego zadania.

W trakcie pracy nad własnymi koncepcjami projektowymi studentki i studenci rozwijają swoje umiejętności typograficzne. 

W trakcie zajęć omawiany jest historyczny rozwój i podział czcionek, fontów. Wprowadzamy fachowe słownictwo i pojęcia. Zwracamy uwagę na kompozycję elementów typograficznych budujących znaczenia wizualne i narracje. Studiując typografię systematycznie zwiększamy ilość środków wyrazu, wzbogacając stopniowo użycie także innych elementów towarzyszących: kolor, materiał ilustracyjny, możliwości elementów uruchomionych w czasie i przestrzeni. Pracujemy nad tekstem budując układy typograficzne, stosując siatki.

W efekcie korekt i wspólnych rozmów studenci zyskują pewność w operowaniu literą, tekstem, co w połączeniu z potencjalnym stylem i osobowością daje nieograniczone możliwości twórcze w kolejnych etapach studiów.